UNDERSTANDING GLOBAL AGRICULTURE THROUGH AGRI BENCHMARK

Yelto Zimmer
Thünen Institute of Farm Economics
Zimmer, Yelto (Thünen Institute of Farm Economics)
UNDERSTANDING GLOBAL AGRICULTURE THROUGH AGRI BENCHMARK
Objaśnianie globalnego rolnictwa przez agri benchmark
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2013, vol.100, nr 4, s. 144-152

Słowa kluczowe

ekonomia systemów produkcji koszty produkcji FADN zmiany strukturalne w rolnictwie

Key words

economics of production systems cost of production FADN structural change in agriculture

Streszczenie

Understanding global trends and perspectives in agriculture is challenging. This paper presents the concept and some selected findings from agri benchmark regarding the perspectives of European sugar beet production, Latin American beef production and specialty crops in Kazakhstan. These case studies illustrate that the agri benchmark approach allows the identification of the drivers of growers’ decision making and their relevant options. Hence it is possible to assess likely future developments under changing economic framework conditions. In contrast, projections based on previous trends do not seem to yield meaningful results. In addition, the case studies demonstrate the value of having access to reliable farm level data which have been derived from a production system approach. At least in crops, FADN based cost of production estimates seem not to add value.

Abstract

Rozumienie globalnych tendencji i perspektyw rozwojowych w rolnictwie stanowi wyzwanie. Artykuł prezentuje pojęcie i kilka wybranych wniosków z agri benchmark dotyczących perspektyw produkcji buraka cukrowego w Europie, produkcji wołowiny w Ameryce Łacińskiej oraz produkcję upraw specjalnych w Kazachstanie. Przeprowadzone badania wskazują, że podejście agri benchmark pozwala identyfikować czynniki powodujące podejmowanie decyzji przez hodowców. Umożliwia to także oszacowanie przyszłego rozwoju w zmieniających się warunkach struktury ekonomicznej.