Czynniki wpływające na rozwój produkcji ryżu na Wyspach Salomona na przykładzie wioski Fiu w prowincji Malaita

Simon Baete, Elena Garnevska, David Gray

Baete, Simon
Garnevska, Elena
Gray, David
Czynniki wpływające na rozwój produkcji ryżu na Wyspach Salomona na przykładzie wioski Fiu w prowincji Malaita
FACTORS AFFECTING RICE ADOPTION IN THE SOLOMON ISLANDS: A CASE STUDY OF FIU VILLAGE, MALAITA PROVINCE
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2013, vol.100, nr 4, s. 51-61

Słowa kluczowe

przygotowanie rolników do produkcji ryżu prowincja Malaita 1Wyspy Salomona

Key words

farmer adoption rice adoption Malaiata Province Solomon Islands

Streszczenie

W 2006 roku rząd Wysp Salomona realizował program zwiększania produkcji ryżu. Niski poziom jego produkcji rodzi jednak wątpliwości dotyczące skuteczności realizacji planu, którego celem było promowanie produkcji ryżu. Celem artykułu jest identyfikacja czynników, które przyczyniły się do podjęcia przez rolników decyzji o wprowadzenie (lub nie) produkcji ryżu. Zgromadzone dane poddano analizie jakościowej. Czynniki wpływające na decyzje rolników podzielono na trzy kategorie: technologiczne, czynniki wewnętrzne (związane z rolnikiem i jego gospodarstwem) oraz czynniki zewnętrzne (polityka rolna, rozwój infrastruktury, uwarunkowania rynkowe). Przedstawiono także główne czynniki, które skłoniły rolników do zaprzestania produkcji pod koniec 2010 roku (mało skuteczne wdrożenie instrumentów polityki rolnej, niski autorytet lidera grupy, niska dostępność specjalistycznych usług). Badania wykazały, że większość rolników, którzy nie podjęli się produkcji ryżu, kierowało się głównie trudnościami we wdrożeniu technologii.

Abstract

In 2006, the Solomon Islands Government implemented the Rice Development Programme aiming to promote rice growing. However, the low level of rice adoption raised questions relating to the successful implementation of this programme. The aim of this paper is to identify the factors that contributed to farmers’ decision to adopt or not to adopt rice. The data collected was analysed using the qualitative analysis. This study separated the factors that influenced the farmers’ decision to adopt rice technology into three broad categories: characteristics of technology, internal factors and external factor. However, it was found that poor policy implementation, poor leadership by the community leaders and poor delivery of extension service were the key factors that affected the adopters’ decision to discontinue the use of the technology in the end of 2010. This study also showed that the majority of farmers in Fiu village did not adopt the technology due to the negative attributes of the rice technology such as: complexity, lack of compatibility with traditional practices, resource requirements and risk of crop failure.