Funkcja agroturystyczna powiatów województwa mazowieckiego

Agata Balińska

Balińska, Agata; ORCID: 0000-0002-8777-9955
Funkcja agroturystyczna powiatów województwa mazowieckiego
TOURIST FUNCTION OF DISTRICTS OF THE MAZOVIAN PROVINCE
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016, vol.103, nr 4, s. 78-86

Słowa kluczowe

funkcja agroturystyczna województwo mazowieckie wskaźnik

Key words

farm tourism function Mazovian province indicator

Streszczenie

Celem badania było określenie stanu rozwoju funkcji agroturystycznej w powia­tach województwa mazowieckiego oraz jej zależności od poziomu atrakcyjności turystycznej. Do realizacji tego celu wykorzystano autorski wskaźnik zagospodarowania agroturystycznego i wskaźnik gęstości bazy agroturystycznej. Badania wykazały duże zróżnicowanie intensywności funkcji agroturystycznej oraz brak jej zależności od atrakcyjności turystycznej zmierzonej przez Główny Urząd Statystyczny w 2014 roku.

Abstract

The aim of the research was to determine the state of development of the farm tourism function in districts of the Mazovian province. An own indicator of farm tourism development and a rate of the density of farm tourism base were used in order to achieve this objective. Examinations showed a great diversity in intensity of the farm tourism function as well as the fact that it is not dependent on tourist attractiveness measured by the Central Statistical Office.