Efektywność techniczna spółek Agencji Nieruchomości Rolnych w latach 1994-2012

Mirosław Helta
Agencja Nieruchomości Rolnych
Helta, Mirosław (Agencja Nieruchomości Rolnych)
Efektywność techniczna spółek Agencji Nieruchomości Rolnych w latach 1994-2012
TECHNICAL EFFICIENCY OF THE AGRICULTURAL PROPERTY AGENCY ’S COMPANIES BETWEEN 1994 AND 2012
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2017, vol.104, nr 2, s. 23-34

Słowa kluczowe

efektywność techniczna metoda DEA Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR )

Key words

technical efficiency DEA method Agricultural Property Agency (APA)

Streszczenie

Celem pracy jest określenie efektywności technicznej spółek należących do Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR ) w latach 1994-2012. W Polsce spółki te pełnią znaczną rolę w hodowli roślin i zwierząt. W badaniach zastosowano nieparametryczną metodę DEA. Z badań wynika, że w badanym okresie spółki ANR zwiększyły efektywność techniczną. Najwyższą efektywnością techniczną CCR, BCC oraz efektywnością skali charakteryzowały się spółki hodowli roślin i spółki hodowli zwierząt. Najniższe wskaźniki efektywności technicznej odnotowano w spółkach prowadzących hodowlę koni.

Abstract

The aim of the study was to determine the effectiveness of strategic companies owned by the Agricultural Property Agency in the period 1994-2010 using the DEA method. Between 1994 and 2012 the technical efficiency factors of CCR, BCC and coefficients of scale efficiency were characterized by a growing trend. In the universe of objects of the CCR, between 1994 and 2012 the technical coefficient of performance rose from 57.7 to 82.6%. The technical efficiency factors of the BCC ranged from 67.2% to 91.5% during the period, and scale efficiency ratios were respectively 87.0% and 90.4%. In the analysed groups of objects, the objects included in the plant breeding group (HR) and the animal breeding group (HZ) were characterized by the highest technical efficiency of CCR,BCC and scale performance. The lowest coefficients of technical efficiency were observed in the horse stables (SK).