Rozwój ekonomiczny powiatów województwa mazowieckiego – analiza wielowymiarowa

Tomasz Siudek1, Katarzyna Drabarczyk2
1, 2 Katedra Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Siudek, Tomasz; ORCID: 0000-0001-8400-5631 (Katedra Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Drabarczyk, Katarzyna; ORCID: 0000-0002-2760-8409 (Katedra Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Rozwój ekonomiczny powiatów województwa mazowieckiego – analiza wielowymiarowa
ECONOMIC DEVELOPMENT OF MAZOVIA PROVINCE CO UNTIES – MULTIDIMENSIONAL ANALYSIS
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2017, vol.104, nr 2, s. 64-75

Słowa kluczowe

rozwój ekonomiczny wskaźnik syntetyczny powiaty

Key words

economic development synthetic indicator counties

Streszczenie

Celem pracy było określenie poziomu rozwoju ekonomicznego powiatów województwa mazowieckiego przy wykorzystaniu autorskiego wskaźnika syntetycznego. Z uzyskanych danych wynika, że najlepszymi powiatami pod względem rozwoju ekonomicznego w latach 2006-2015 były miasta na prawach powiatu: Warszawa, Płock i Ostrołęka oraz powiaty graniczące z Warszawą: piaseczyński i pruszkowski. Z kolei najgorszymi powiatami pod względem rozwoju ekonomicznego były powiaty położone na południu i wschodzie województwa mazowieckiego: lipski, przysuski, zwoleński, siedlecki i szydłowiecki.

Abstract

The purpose of the work was to determine the level of economic development of districts in Mazovia Province using the author’s synthetic index. The obtained data show that in the years 2006-2015 the best districts in terms of economic development were cities with district rights: Warsaw, Płock and Ostrołęka, as well as districts bordering Warsaw, such as piaseczyński and pruszkowski. By contrast, the districts in the south and east of Mazovia Province, such as: lipski, przysuski, zwoleński, siedlecki and szydłowiecki, were the worst in terms of economic development.