Zmiany warunków mieszkaniowych na obszarach wiejskich w Polsce w latach 2002-2014

Anna Oleńczuk-Paszel1, Agnieszka Sompolska-Rzechuła2
1 Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2 Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Oleńczuk-Paszel, Anna (Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Sompolska-Rzechuła, Agnieszka (Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Zmiany warunków mieszkaniowych na obszarach wiejskich w Polsce w latach 2002-2014
CHANGES IN LIVING CONDITIONS IN RURAL AREAS IN POLAND IN YEARS 2002-2014
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2017, vol.104, nr 2, s. 87-97

Słowa kluczowe

warunki mieszkaniowe obszary wiejskie dynamika

Key words

living conditions rural areas dynamics

Streszczenie

Celem pracy było określenie prawidłowości w zakresie dynamiki cech opisujących warunki mieszkaniowe na obszarach wiejskich w porównaniu z terytorium Polski. Badanie zostało przeprowadzone z uwzględnieniem cech opisujących istniejący zasób mieszkaniowy, budynki i mieszkania oddane do użytkowania i wyposażenie mieszkań w infrastrukturę techniczną. Empiryczna część badań została opisana z wykorzystaniem danych pochodzących z publikacji Obszary wiejskie w Polsce w 2014 r., opracowanej przez GUS. Zakres czasowy badań dotyczył lat 2002-2014. Wszystkie cechy objęte badaniem wykazywały pożądane tendencje, co potwierdza, iż warunki mieszkaniowe ludności obszarów wiejskich ulegały poprawie.

Abstract

The aim of the study was to determine the regularities of the dynamics of living conditions in rural areas in the conteXt of Poland. The features concerning the eXisting dwelling stocks, buildings and dwellings completed as well as dwellings fitted with basic installation were analyzed in the study. The empirical part of the research was described using data from the study “Rural areas in Poland in 2014” by GUS. The study covered the period 2002-2014. All features included in the study showed a favorable trend, which proves that the living conditions of inhabitants of rural areas have been improving.