Narzędzia marketingowe w promocji biura turystycznego

Agnieszka Werenowska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Werenowska, Agnieszka; ORCID: 0000-0002-2545-4442 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Narzędzia marketingowe w promocji biura turystycznego
Marketing tools in promoting the tourist agency
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016, vol., nr 5, s. 139-147

Słowa kluczowe

marketing promocja turystyka

Key words

marketing promotion tourism

Streszczenie

Promocja stała się nieodłącznym elementem zarządzania przedsiębiorstwem. Konkurencja na rynku turystycznym zmusza biura turystyczne do ciągłego doskonalenia strategii promocji, wykorzystując zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne narzędzia. Wybór odpowiednich determinowany jest przez specyficzne cechy branży turystycznej, do których należy zaliczyć między innymi: sezonowość, duże koszty stałe, nietrwałość, nierozłączność (świadczenie obejmuje równocześnie usługę, klienta i sprzedawcę). Celem artykułu jest przedstawienie narzędzi marketingowych stosowanych w promocji firmy turystycznej. Przeprowadzono badania ankietowe wśród klientów biur turystycznych.

Abstract

The promotion has become an integral part of business management. Competition in the tourism market is forcing travel agencies to continuously improve the promotion strategies using both traditional and modern tools. The selection of suitable promotional tools is determined by the specific features of the tourist industry, which include, among others: seasonality, high fixed costs, impermanence, the inseparability (provision includes both customer and vendor service). The aim of the article is to present the marketing tools used in the promotion of tourism. We conducted a survey among customers travel agency.