Tourist popularity of Poland among the inhabitants of Stavropol Krai

Jan Zawadka1, Anna Ivolga2
1 Warsaw University of Life Sciences WULS-SGGW, 2 Stavropol State Agrarian University
Zawadka, Jan; ORCID: 0000-0003-1979-0607 (Warsaw University of Life Sciences WULS-SGGW)
Ivolga, Anna (Stavropol State Agrarian University)
Tourist popularity of Poland among the inhabitants of Stavropol Krai
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017, vol., nr 7, s. 121-128

Słowa kluczowe

tourism tourist attractiveness Poland Stavropol Krai Russia

Streszczenie

The article presents the tourist popularity of Poland among the inhabitants of Stavropol Krai (a region located in the south of the European part of the Russian Federation). The research attempted to identify the reasons for discouraging the inhabitants of this region to take a tourist trip to Poland. Also presented the reasons, ways of organization and opinions on the tourist attractiveness of Poland against the background of selected countries among the people who visited Poland. The survey, in the form of an internet survey, was conducted among 141 inhabitants of Stavropol Krai. Based on the results of the research it can be stated that for the inhabitants of this region Poland is an attractive tourist country. However, it must be emphasized that much is still to be done to promote Poland as an attractive tourist destination. A large part of the respondents were not aware of its tourist attractiveness, which was the main reason for the lack of interest in this country.

Cytowania

 1. Balińska A.: Atrakcyjność turystyczna wybranych gmin wiejskich Podlasia w opinii turystów, [in:] A. Balińska (ed.), Potencjał turystyczny regionów, Wydawnictwo FAPA, Warszawa 2009.
 2. Gołembski G.: Kompendium wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 3. J. Warszyńska, A. Jackowski: Podstawy geografii turyzmu, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978.
 4. Kosierewicz J., Obodyński K.: Turystyka i rekreacja. Wymiary teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006.
 5. Kruczek Z.: Polska. Geografia atrakcji turystycznych, Proksenia, Warszawa 2002.
 6. Kurek W.: Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 7. Nowacki M.: Atrakcje turystyczne. Koncepcje, stan, determinanty zadowolenia osób zwiedzających, AWF, Poznań 2012.
 8. Nowacki M.: Wrażenia osób zwiedzających atrakcje turystyczne, Folia Turistica 2003, 14.
 9. Potocka J.: Atrakcyjność turystyczna i metody jej identyfikacji, [in:] Z. Młynarczyk (ed.), Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Volume III. Walory i atrakcje turystyczne. Potencjał turystyczny. Plany rozwoju turystyki, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań 2009.
 10. Rogalewski O.: Zagospodarowanie turystyczne, WSiP, Warszawa 1979.
 11. Tourism in 2016. Central Statistical Office, Warsaw 2017.
 12. Warszyńska J.: Waloryzacja miejscowości z punktu widzenia atrakcyjności turystycznej (zarys metody), Prace Geograficzne Uniwersytetu Jagiellońskiego 1970, 27.
 13. Zdon-Korzeniowska M.: Jak kształtować regionalne produkty turystyczne? Teoria i praktyka, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2009.