Zmiany stopnia wykorzystania turystycznych obiektów noclegowych w okresie zwalczania pandemii COVID-19 w Polsce

Katarzyna Gabryjończyk1, Piotr Gabryjończyk2
1, 2 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Gabryjończyk, Katarzyna; ORCID: 0000-0001-7780-0928 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Gabryjończyk, Piotr; ORCID: 0000-0002-8815-9723 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Zmiany stopnia wykorzystania turystycznych obiektów noclegowych w okresie zwalczania pandemii COVID-19 w Polsce
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2021, vol., nr 15, s. 43-58

Słowa kluczowe

turystyka stopień wykorzystania turystycznych obiektów noclegowych ryzyko zmian prawnych obostrzenia pandemia COVID-19

Streszczenie

Celem artykułu jest poznanie zmiany stopnia wykorzystania turystycznych obiektów noclegowych w Polsce w okresie zwalczania pandemii COVID-19 (rok 2020) względem lat poprzedzających pojawienie się koronawirusa (2016–2019). Wykorzystaną metodą badawczą była analiza literatury oraz danych statystycznych publikowanych przez GUS. Zaobserwowane zmiany przedstawiono na tle wprowadzanych i znoszonych w 2020 r. w poszczególnych obszarach życia społecznego i gospodarczego obostrzeń. Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że negatywne przekształcenia w zakresie wielkości ruchu turystycznego były najsilniejsze w czasie obowiązywania największych restrykcji, z wyraźnie zarysowanym szczytem w pierwszym okresie zwalczania COVID-19. Zaobserwowano także, że zmiany te dotyczyły w większym stopniu zagranicznej turystyki przyjazdowej, sytuacja pandemiczna zmieniła zaś wybory turystów krajowych w zakresie czasu i modelu wypoczynku.