Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"turystyka"
85 wyników
[1-20] [21-40] [41-60] [61-80] [81-100]

1. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2021
Krzyżanowska K., Wawrzyniak S. Motywy wyboru szlaków kulinarnych zrzeszonych w konsorcjum „Polskie Szlaki Kulinarne” i ich rozpoznawalność wśród turystów pdf
2. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2021
Bieńkowska-Gołasa W., Gołasa P. Turystyka filmowa jako element promocji regionu pdf
3. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2021
Gabryjończyk K., Gabryjończyk P. Zmiany stopnia wykorzystania turystycznych obiektów noclegowych w okresie zwalczania pandemii COVID-19 w Polsce pdf
4. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2021
Gabryjończyk K., Gabryjończyk P. Pomniki historii jako element kształtowania ruchu turystycznego w regionie pdf
5. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2021
Tomaszek K., Zawadka J. Zachowania i preferencje turystów biznesowych odwiedzających Warszawę pdf
6. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2021
Brodzikowska K., Olejniczak W. Znaczenie kredytów konsumpcyjnych w rozwoju turystyki w Polsce w okresie pandemii COVID-19 pdf
7. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2020
Krzyżanowska K., Wawrzyniak S. Tendencje zmian w zakresie aktywności fizycznej mieszkańców Polski pdf
8. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2020
Niedziółka A. Współpraca instytucjonalno-sieciowa w rozwoju turystyki na wybranych obszarach przyrodniczo cennych w Małopolsce pdf
9. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2020
Sokolova S. Turystyka jako metoda demistyfikacji bezpośredniej pdf
10. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2020
Nowak C. Produkty regionalne i tradycyjne w promocji rozwoju ekonomicznego i zachowaniu dziedzictwa kulturowego wsi pdf
11. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2020
Krupa J. Uwarunkowania infrastrukturalne rozwoju fanoturystyki na przykładzie obszaru województwa dolnośląskiego pdf
12. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2019
Sieczko A. Popyt na włoskie dania regionalne wśród polskich turystów i mieszkańców Włoch pdf
13. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2019
Niedziółka A. Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania rozwoju usług turystycznychna obszarach wiejskich w wybranych gminach powiatu krakowskiego pdf
14. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2019
Bogusz M. Zarządzanie produktami turystycznymi na przykładzie lokalnych grup działania pdf
15. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2019
Dąbrowski D., Radwańska K., Sokół J. Kierunki rozwoju agroturystyki na obszarze nadbużańskim pdf
16. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2019
Nowak C. Dziedzictwo kulinarne i przyrodnicze w zarządzaniu rozwojem turystykiwiejskiej na przykładzie Norwegii pdf
17. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2019
Wojcieszak-Zbierska M. Koszty działań marketingowych gospodarstw agroturystycznych i możliwości ich finansowania pdf
18. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2018
Krzyżanowska K. Czynniki stymulujące i ograniczające zakup usług turystycznych biur podróży przez Internet pdf
19. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018
Górska A., Jasiński M. Turystyka, eksport towarowy, pomoc rozwojowa i przekazy jako narzędzia przełamania stagnacji społeczno-gospodarczej w państwach Globalnego Południa o niekorzystnym położeniu geograficznym oraz najsłab pdf
20. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2018
Bagieński S., Grontkowska A., Łukasiewicz K. Uwarunkowania wyboru agroturystyki jako formy wypoczynku przez mieszkańców miast pdf