Małe ośrodki miejskie a smart city – wstępna identyfikacja zagadnienia

Karolina Józefowicz
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Józefowicz, Karolina; ORCID: 0000-0003-0613-8572 (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Małe ośrodki miejskie a smart city – wstępna identyfikacja zagadnienia
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2021, vol., nr 15, s. 69-79

Słowa kluczowe

małe miasta małe ośrodki miejskie inteligentne miasta inteligentne małe miasta

Streszczenie

Koncepcja smart city pojawił się w literaturze w latach 90. XX wieku jako narzędzie, które poprzez zastosowanie w miastach nowoczesnej infrastruktury ma złagodzić generowane przez nie problemy, w efekcie dążąc do poprawy jakości życia i zrównoważonego rozwoju. W literatury naukowej koncepcja ta koncentruje się przede wszystkim na metropoliach i dużych miastach, brak jest natomiast badań podejmujących wyeksponowania podejścia smart city w małych miastach. Celem artykułu jest próba implementacji koncepcji smart city do poziomu małych miast, czyli wyjaśnienia pojęcia inteligentnych małych ośrodków miejskich. Kolejnym aspektem jest wskazanie płaszczyzn, w ramach których w małych miastach przejawiać się mogą inicjatywy w dążeniu do bycia inteligentnym miastem.