Motywy wyboru szlaków kulinarnych zrzeszonych w konsorcjum „Polskie Szlaki Kulinarne” i ich rozpoznawalność wśród turystów

Krystyna Krzyżanowska1, Sławomir Wawrzyniak2
1, 2 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Krzyżanowska, Krystyna; ORCID: 0000-0002-4160-6661 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Wawrzyniak, Sławomir (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Motywy wyboru szlaków kulinarnych zrzeszonych w konsorcjum „Polskie Szlaki Kulinarne” i ich rozpoznawalność wśród turystów
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2021, vol., nr 15, s. 81-91

Słowa kluczowe

turystyka kulinaria szlaki kulinarne

Streszczenie

Celem badań było poznanie motywów uczestnictwa respondentów w turystyce kulinarnej, stopnia rozpoznawalności szlaków kulinarnych zrzeszonych w konsorcjum „Polskie Szlaki Kulinarne” i czynników decydujących o ich wyborze. Dlatego podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania problemowe: Jaka jest specyfika turystyki kulinarnej? Czy turyści są zainteresowani turystyką kulinarną? Jakie programy kulinarne zachęcają ich do odbywania podróży kulinarnych? Jaka jest rozpoznawalność szlaków kulinarnych? W opracowaniu wykorzystano dane wtórne i pierwotne. Głównym źródłem informacji był materiał badawczy zebrany z wykorzystaniem metody sondażu diagnostycznego według standaryzowanego kwestionariusza ankiety. Badania empiryczne zostały przeprowadzone w 2019 roku i objęto nimi 118 turystów. W artykule wykorzystano również publikacje naukowe, raporty, dane statystyczne i strony internetowe. Z przeprowadzonej analizy wynika, że możliwość zakupu produktów tradycyjnych i regionalnych w odwiedzanych obiektach była czynnikiem najsilniej motywującym do skorzystania z oferty szlaków kulinarnych.