Finansowe oraz pozafinansowe formy wsparcia startupów w Polsce

Justyna Kogut
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Kogut, Justyna (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu)
Finansowe oraz pozafinansowe formy wsparcia startupów w Polsce
Startups funding in Poland
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2017, vol.5, nr 2, s. 29-38

Słowa kluczowe

startup przedsiębiorstwa finansowanie startupów źródła finansowania przedsiębiorstw

Key words

startup companies startups financing sources of enterprises financing

Streszczenie

Startupy to nowo powstałe przedsiębiorstwa, które szukają szansy na dalszy rozwój. W Polsce kształtują się wciąż nowe i traktuje się je jako „zalążek” polskiej przedsiębiorczości, pracowitości czy też niezależności. Kluczem do innowacyjnej gospodarki są właśnie startupy. Nowe przedsiębiorstwo może powstać pod warunkiem posiadania odpowiedniej wielkości środków finansowych. Startupy mają wiele możliwości pozyskiwania kapitału i korzystania z wielu źródeł finansowania. Wybór właściwego zależy od wielu czynników, ale ostatecznie jest to indywidualna decyzja właścicieli przedsiębiorstwa.

Abstract

Startups are newly created companies that are looking for further development opportunity. There are still new ones arising in Poland and they are considered as a “seed” of Polish entrepreneurship, diligence and independence. The key to innovative economy are exactly startups. To create a new company, adequate financial resources are necessary. Startups can acquire capital in many ways. Choosing appropriate depends on many factors, but it the end, the enterprise’s owners decide which one to choose.