Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2006 (58)

ISSN: 2081-6979
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Zawojska A. Liberalizm, neoliberalizm, wolność ekonomiczna i polityczna a rozwój gospodarczy kraju 5-23pdf
2. Nabiałczyk M., Wasilewski M. Metoda konsolidacji a standing finansowy grupy kapitałowej 25-39pdf
3. Siudek T. Badanie regionalnego zróżnicowania sytuacji ekonomiczno-finansowej banków spółdzielczych w Polsce z wykorzystaniem metod taksonomicznych 41-53pdf
4. Podstawka M., Sługocka D. Ubezpieczenia grupowe w systemie ubezpieczeń Społecznych (na przykładzie Towarzystwa Ubezpieczeń SIGNAL IDUNA Życie Polska S.A.) 55-61pdf
5. Raczkowska M. Minimum socjalne i minimum egzystencji – wzorce warunków bytu ludności żyjącej w sferze ubóstwa 63-73pdf
6. Ziętara W. Dzierżawa jako czynnik przemian w strukturze gospodarstw 75-88pdf
7. Krzyżanowska K. Ocena poprawności stosowania zasad dobrych praktyk rolniczych w gospodarstwach agroturystycznych 89-103pdf
8. Drabik E., Lewczuk A. Aukcja koni arabskich „Pride of Poland” jako typowy przykład aukcji angielskiej 105-115pdf
9. Krawczyk E. Zastosowanie modelu ryzyka Value at Risk (VaR) opartego na metodzie Monte Carlo do rynku nieruchomości 117-133pdf
10. Pizło W. Marketing internetowy w British American Tobacco Polska 135-146pdf