Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2008 (64)

ISSN: 2081-6979
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Mańko S., Sass R., Sobczyński T. Zmiany poziomu zrównoważenia płynności finansowej w gospodarstwach rolniczych UE w latach 1989–2005 5-22pdf
2. Wasilewski M., Zabolotnyy S. Kształtowanie i efektywność strategii płynności finansowej PKM DUDA S.A. 23-38pdf
3. Franc-Dąbrowska J. Jak kształtowano płynność szybką i natychmiastową w przedsiębiorstwach rolniczych? 39-51pdf
4. Bieniasz A., Czerwińska-Kayzer D., Gołaś Z. Wykorzystanie modelu Du Ponta do określenia czynników kształtujących rentowność przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego 53-64pdf
5. Szczecińska B. Wykorzystanie modelu analizy Du Ponta w ocenie efektywności wybranych przedsiębiorstw gospodarki żywnościowej 65-74pdf
6. Poczta W., Średzińska J. Zróżnicowanie sytuacji finansowej gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej 75-86pdf
7. Mądra M., Wasilewski M. Efektywność gospodarstw indywidualnych w zależności od zadłużenia i siły ekonomicznej 87-99pdf
8. Baran J. Efektywność techniczna a wyniki finansowe spółdzielni mleczarskich w latach 2003–2005 101-112pdf
9. Chmielewska M. Zakres i narzędzia pozyskiwania informacji o kosztach w opinii zarządzających spółdzielniami mleczarskimi 113-125pdf
10. Chojnowska M., Pietrzak M. Wzrost skali produkcji a kondycja finansowa spółdzielni mleczarskich w latach 1999–2005 127-142pdf
11. Nawrocki T. Sytuacja finansowa, ze szczególnym uwzględnieniem rentowności, spółek giełdowych z branży spożywczej w latach 2002–2006 143-151pdf
12. Bombiak E. Skuteczność narzędzi motywowania pracowników a sytuacja finansowa przedsiębiorstw sektora spożywczego 153-161pdf
13. Kropsz I. Ocena struktur przepływów pieniężnych przedsiębiorstw branży rolno-spożywczej na Dolnym Śląsku 163-173pdf
14. Milewska A., Wolff A. Kształtowanie płynności finansowej na przykładzie przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego 175-187pdf
15. Domagalska-Grędys M. Ocena produktycyjno-ekonomiczna indywidualnych gospodarstw rolnych regionu 800 – Małopolska i Pogórze 189-199pdf
16. Chmielewska M., Mądra M. Wskaźniki kosztowe w indywidualnych gospodarstwach rolniczych 201-213pdf
17. Bórawski P. Ocena składników bilansu majątkowego przedsiębiorstw na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego 215-225pdf
18. Grzegorzewska E. Ocena zagrożenia upadłością przedsiębiorstw w sektorze rolniczym 227-242pdf
19. Karmowska G. Ocena działalności przedsiębiorstwa z zastosowaniem wybranych metod ilościowych 243-250pdf
20. Franc-Dąbrowska J., Zbrowska M. Prognozowanie finansowe dla spółki X – spółka logistyczna 251-270pdf
21. Maciejczak M. Ocena Indeksów Wczesnego Ostrzegania na przykładzie Testu Szybkiego i Indeksu Zh. Czy wyniki zależą od zastosowanej metody? 271-283pdf