Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2009 (75)

ISSN: 2081-6979
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Boratyńska K. Rynek piwa w Polsce i perspektywy jego rozwoju 5-13pdf
2. Bórawski P. Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich jako dodatkowe źródło dochodu rodzin rolniczych 15-22pdf
3. Domagalska-Grędys M. Rozwój jako element strategii gospodarstwa kwiaciarskiego 23-38pdf
4. Juszczyk S., Nagórka A. Problemy metodyczne doboru próby badawczej na przykładzie przedsiębiorstw przemysłu spożywczego 39-48pdf
5. Kałuża H. Firmy rodzinne w XXI wieku – specyfika i sukcesja 49-61pdf
6. Kowalczuk I. Innowacyjność produktowa przedsiębiorstw branży spożywczej 63-77pdf
7. Kusz D. Zróżnicowanie regionalne nakładów inwestycyjnych w rolnictwie polskim 79-89pdf
8. Lizińska W. Integracja z Unią Europejską a handel artykułami rolno-żywnościowymi polskich przedsiębiorstw z krajami trzecimi 91-103pdf
9. Liziński T., Wróblewska A. Środowiskowe koszty i korzyści w przedsiębiorstwach agrobiznesu 105-119pdf
10. Maciejczak M. Rolnictwo i obszary wiejskie źródłem dóbr publicznych – przegląd literatury 121-134pdf
11. Babuchowska K., Marks-Bielska R. Wsparcie dochodów rolników w formie dopłat bezpośrednich 135-148pdf
12. Miś T. Specyficzne uwarunkowania prowadzenia gospodarstw przez młodych rolników 149-160pdf
13. Paliszkiewicz J. Liczba szkół wyższych a rozwój województw 161-170pdf
14. Pietrzak M., Wojcieszkiewicz M. Poziom zaawansowania zarządzania strategicznego a wielkość organizacji w świetle badań absolwentów SP PRE-MBA MiTM przy Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW 171-183pdf
15. Prochorowicz J., Wójcik A. Analiza słabych i mocnych stron wybranych gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka w latach 2005–2007 185-196pdf
16. Runowski H. Tendencje zmian w organizacji i ekonomice przedsiębiorstw rolnych – aspekty teoretyczne 197-210pdf
17. Wasilewska A. Teoretyczne uwarunkowania procesu modernizacji gospodarstw rolniczych 211-223pdf
18. Kłoczko-Gajewska A., Wąs A. Kształcenie na życzenie – pierwsze refleksje na temat internetowego systemu wyboru przedmiotów na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW 225-241pdf
19. Wilczyński A. Prognoza wyników ekonomicznych gospodarstw mlecznych w 2013 roku 243-254pdf