Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2010 (83)

ISSN: 2081-6979
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Stawicka E. Teoria a praktyka wobec koncepcji społecznej odpowiedzialności w biznesie 5-15pdf
2. Łącka I. Polska polityka innowacyjna w świetle zasad good governance 17-29pdf
3. Wieliczko B. System ewaluacji unijnego wsparcia wobec wsi i rolnictwa a społeczna odpowiedzialność oraz zasady good governance 31-44pdf
4. Drejerska N. Good governance w polskiej polityce regionalnej 45-54pdf
5. Czyżewski A., Kułyk P. Polityka fiskalna i monetarna w krajach triady ekonomicznej i w Polsce w długim okresie (1990–2008) 55-70pdf
6. Pawlewicz A., Pawlewicz K. Rola partycypacji społecznej na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich 71-80pdf
7. Zawojska A. Spekulacja jako forma aktywności ekonomicznej – aspekty moralne i etyczne 81-93pdf
8. Ratajczak M., Wołoszyn J. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw wobec oczekiwań interesariuszy 95-102pdf
9. Lubańska A. Społeczna odpowiedzialność biznesu w sieciach hipermarketów w Polsce 103-113pdf
10. Siudek T. Społeczna odpowiedzialność biznesu w bankach spółdzielczych Unii Europejskiej – teoria i praktyka 115-127pdf
11. Utzig M. Odpowiedzialność społeczna banku na przykładzie BRE Bank SA 129-140pdf
12. Kozak S. Czynniki kształtujące dochodowość i efektywność banków spółdzielczych w okresie integracji z europejskim systemem finansowym 141-152pdf
13. Drelichowski L., Zarzycki H. Analiza skutków złożoności systemów informatycznych w banku spółdzielczym dla sprawnej obsługi klienta 153-164pdf