Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2015 (112)

ISSN: 2081-6979 eISSN: 2543-9863
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Adamczyk P. Wewnątrzregionalne zróżnicowanie płac w Polsce 5-14pdf
2. Bubel D. Marketing aspect of young consumer behaviour in food industry management 15-32pdf
3. Cieszyńska K., Gutkowska K., Wierzbicki J., Żakowska-Biemans S. Oczekiwania polskich konsumentów dotyczące informacji zamieszczanych na opakowaniu mięsa wołowego 33-46pdf
4. Kata R. Decyzje przedsiębiorców indywidualnych w zakresie optymalizacji podatkowej 47-62pdf
5. Cyran K., Kawa M. Wiedza konsumentów jako determinanta decyzji zakupowych na rynku żywności ekologicznej 63-74pdf
6. Łukasik G., Naczyński D. Rola struktury kapitału w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa (elementy teorii, doświadczenia praktyki) 75-86pdf
7. Mikuła A. Wynagrodzenie minimalne a ubóstwo, nierówności dochodowe i bezrobocie w Polsce 87-100pdf
8. Nalewajek M. Czy rozwój e-commerce wymaga zmiany myślenia o opakowaniu produktów? 101-110pdf
9. Raczkowska M. Nierówności dochodowe w Polsce w relacji miasto–wieś 111-124pdf
10. Sierpińska-Sawicz A. Zadania i miejsce komórki controllingu w przedsiębiorstwie 125-136pdf
11. Drabarczyk K., Siudek T. Teoretyczne i aplikacyjne aspekty konkurencyjności – przegląd literatury 137-153pdf
12. Melaniuk E., Smarzewska A., Szepeluk A. Bezpieczeństwo edukacyjne studentów z obszarów wiejskich 155-165pdf
13. Smolarski L. Znaczenie dopłat bezpośrednich w kształtowaniu wydajności pracy indywidualnych gospodarstw rolniczych w województwie śląskim 167-180pdf
14. Utzig M. Wydatki wiejskich i miejskich gospodarstw domowych na dobra i usługi konsumpcyjne a ich ceny 181-192pdf