Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" PR"
3574 wyników
[1-20] [21-40] [41-60] [61-80] [81-100] [101-120] [121-140] [141-160] [161-180] [181-200] [201-220] [221-240] [241-260] [261-280] [281-300] [301-320] [321-340] [341-360] [361-380] [381-400] [401-420] [421-440] [441-460] [461-480] [481-500] [501-520] [521-540] [541-560] [561-580] [581-600] [601-620] [621-640] [641-660] [661-680] [681-700] [701-720] [721-740] [741-760] [761-780] [781-800] [801-820] [821-840] [841-860] [861-880] [881-900] [901-920] [921-940] [941-960] [961-980] [981-1000] [1001-1020] [1021-1040] [1041-1060] [1061-1080] [1081-1100] [1101-1120] [1121-1140] [1141-1160] [1161-1180] [1181-1200] [1201-1220] [1221-1240] [1241-1260] [1261-1280] [1281-1300] [1301-1320] [1321-1340] [1341-1360] [1361-1380] [1381-1400] [1401-1420] [1421-1440] [1441-1460] [1461-1480] [1481-1500] [1501-1520] [1521-1540] [1541-1560] [1561-1580] [1581-1600] [1601-1620] [1621-1640] [1641-1660] [1661-1680] [1681-1700] [1701-1720] [1721-1740] [1741-1760] [1761-1780] [1781-1800] [1801-1820] [1821-1840] [1841-1860] [1861-1880] [1881-1900] [1901-1920] [1921-1940] [1941-1960] [1961-1980] [1981-2000] [2001-2020] [2021-2040] [2041-2060] [2061-2080] [2081-2100] [2101-2120] [2121-2140] [2141-2160] [2161-2180] [2181-2200] [2201-2220] [2221-2240] [2241-2260] [2261-2280] [2281-2300] [2301-2320] [2321-2340] [2341-2360] [2361-2380] [2381-2400] [2401-2420] [2421-2440] [2441-2460] [2461-2480] [2481-2500] [2501-2520] [2521-2540] [2541-2560] [2561-2580] [2581-2600] [2601-2620] [2621-2640] [2641-2660] [2661-2680] [2681-2700] [2701-2720] [2721-2740] [2741-2760] [2761-2780] [2781-2800] [2801-2820] [2821-2840] [2841-2860] [2861-2880] [2881-2900] [2901-2920] [2921-2940] [2941-2960] [2961-2980] [2981-3000] [3001-3020] [3021-3040] [3041-3060] [3061-3080] [3081-3100] [3101-3120] [3121-3140] [3141-3160] [3161-3180] [3181-3200] [3201-3220] [3221-3240] [3241-3260] [3261-3280] [3281-3300] [3301-3320] [3321-3340] [3341-3360] [3361-3380] [3381-3400] [3401-3420] [3421-3440] [3441-3460] [3461-3480] [3481-3500] [3501-3520] [3521-3540] [3541-3560] [3561-3580]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020
Wasilewski M., Żurakowska J. THE STAGES OF FIRM LIFE CYCLE AND CAPITAL STRUCTURE RATIOS FOR COMPANIES OF INDUSTRY pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020
Milewska A. ENTITIES PERFORMING SELF-GOVERNMENT PUBLIC TASKS - SPECIFICITY OF ACTING AND FUNDING pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2020
Babuchowska K. Wpływ zniesienia kwot mlecznych na funkcjonowanie gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka pdf
4. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2020
Bajan B., Mrówczyńska-Kamińska A. Supply of Materials to the Agribusiness Sector of European Union Countries pdf
5. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020
Strzelecka A., Zawadzka D. Factors determining the tendency of rural households in Central Pomerania to save – PILOT study results pdf
6. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020
Cyburt A., Gałecka A. Rola nadwyżki operacyjnej w budowaniu stabilności finansowej i potencjału inwestycyjnego jednostek samorządu terytorialnego pdf
7. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020
Kata R. Zadłużenie rolników w Polsce w aspekcie przemian strukturalnych i koniunktury w rolnictwie pdf
8. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020
Świetlik K. TRENDS IN BEHAVIOUR OF MODERN FOOD CONSUMERS IN POLAND pdf
9. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2020
Zalewski A. Zmiany wartości zużytych nawozów i środków ochrony roślin w krajach Unii Europejskiej w latach 2010-2018 pdf
10. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020
Maj-Waśniowska K., Stabryła-Chudzio K. Wpływ wydatków budżetowych na zmniejszanie ubóstwa w Polsce pdf
11. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020
Waśkowski Z. DETERMINANTS OF THE CO-CREATION OF CONSUMER VALUE ON THE SPORTS EVENT MARKET pdf
12. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020
Kowalska M. THE BLOG AS A COMMUNICATION TOOL IN THE ASSESSMENT OF YOUNG CONSUMERS - THE RESULTS OF EMPIRICAL RESEARCH pdf
13. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020
Trębska P. FOOD SELF-SUPPLY IN NEW CONSUMER TRENDS pdf
14. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2020
Hubeni Y., Krupa O., Krupa V., Raiter N. Globalization and Local Determinants of HORECA Customers Market Behavior in the Wholesale Food Market pdf
15. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2020
Twardowska A. Wyrównywanie się cen gruntów rolnych w krajach Unii Europejskiej pdf
16. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2020
Maciejewski G. Typy gospodarstw domowych ze względu na ich zachowania na rynku żywności pdf
17. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020
Koleśnik J. Strategiczne wyzwania w zakresie pomiaru i zarządzania ryzykiem utraty reputacji w bankach pdf
18. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020
Zaleska M. Rezerwy walutowe - „Rzecz Święta” pdf
19. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2020
Kucharska B., Malinowska M. Pokolenie Y na rynku żywności – perspektywa placówek gastronomicznych pdf
20. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020
Szydłowski C. AUDIT OF INCOME FROM LOCAL FEES IN SELECTED COMMUNES OF THE POMERANIAN PROVINCE IN POLAND pdf