Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" farm profit"
5 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2009
Borecka A., Sowula-Skrzyńska E., Szumiec A. Dopłaty wyrównawcze do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) czynnikiem poprawy zyskowności niskodochodowych gospodarstw owczarskich pdf
2. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Spaltabaka E. Ekonomiczne aspekty alternatywnych kierunków chowu zachowawczych ras bydła na przykładzie bydła polskiego czerwonego pdf
3. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2007
Parzonko A. Strategiczne uwarunkowania rozwoju polskich gospodarstw mlecznych pdf
4. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2007
Karolewska M., Wilczyński A. Sytuacja ekonomiczna gospodarstw zajmujących się produkcją mleka w różnych scenariuszach zmian cen produktów rolnych pdf
5. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2006
Parzonko A. Możliwości rozwojowe gospodarstw ukierunkowanych na produkcję mleka pdf