Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" motivation"
29 wyników
[1-20] [21-40]

1. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2019
Chernychko T., Liba N., Rybchak V. Professional competence of future economists in the region pdf
2. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2019
Bartczak M., Szymankowska A. Reasons for the resignation of young people from employment pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2018
Zalega T. Deconsumption in consumer behaviour of Polish seniors pdf
4. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Będzik B., Gołąb S. WELL-BEING AS EXPERIENCED IN THE CONTEXT OF AN ORGANISATION AND MOTIVATION TO IMPROVE PROFESSIONAL QUALIFICATIONS pdf
5. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018
Adamska M. Czynniki motywacji personelu sprzedażowego w małych i średnich przedsiębiorstwach pdf
6. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2017
Jarecki W., Wyrzykowska B. Kompetencje menedżerskie w zarządzaniu spółdzielniami mleczarskimi pdf
7. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2017
Waśkowski Z. Determinanty decyzji zakupowych nabywców na rynku produktów sportowych pdf
8. Annals of Marketing Management and Economics, 2017
Li X., Rembielak G., Wilson J. International students and motivation to study at postgraduate level – some evidence from China pdf
9. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2017
Szalonka K., Witek L. Percepcja zdrowej żywności a zachowania konsumentów pdf
10. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016
Pölling B., Sroka W., Wojewodzic T. Strategie i czynniki sukcesu gospodarstw rolnych w wybranych obszarach podmiejskich Europy pdf
11. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Jaska E. Znaczenie komunikacji wewnętrznej w zarządzaniu zmianą w przedsiębiorstwie pdf
12. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016
Borowy M., Sawicka J. Transfer innowacji z sektora nauki do otoczenia gospodarczego – teoria i praktyka. Przykład polskich uczelni przyrodniczych pdf
13. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016
Polak G. Socjoekonomiczny aspekt wdrażania programów ochrony zasobów genetycznych koni sztumskich i sokólskich pdf
14. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2016
Lesia Z., Mykola M., Nataliia G. Motywacja odpowiedzialności menedżera w przedsiębiorstwach turystyki wiejskiej pdf
15. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2016
Malchar-Michalska D. Mechanizm cenowy w powiązaniach kontraktowych z perspektywy teorii agencji. Przykład koordynacji transakcji na rynku ziemniaka między grupami producentów rolnych a rynkiem spożywczym pdf
16. Annals of Marketing Management and Economics, 2015
Rembielak G. Insights into the choice and decision making to study at a selected British university in the example of Polish students at the university global fair in Poland pdf
17. Annals of Marketing Management and Economics, 2015
Isle T., Mostert A. On motivation and enterprise education – ensuring manageable goals and objectives pdf
18. Annals of Marketing Management and Economics, 2015
Wyszecka J. Teacher motivation to work in universities – the example of the National Defence University pdf
19. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2015
Kurach J., Słodowa-Hełpa M. Spójność terytorialna jako wyzwanie dla polskich regionów w procesie integrowania rozwoju pdf
20. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2014
Gaidutskiy I. Problematyka ponadnarodowych inwestycji gospodarek niskoemisyjnych pdf