Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" privatisation"
5 wyniki
[1-20]

1. Annals of Marketing Management and Economics, 2016
Jaroszewski T. An education voucher as a way to increase competitiveness in upper secondary schools educational services market pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2010
Ancyparowicz G. Prywatyzacja jako element planu konsolidacji finansów sektora rządowego pdf
3. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Zadura A. Transformacja ustrojowa rolnictwa w krajach Europy środkowo-wschodniej pdf
4. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2006
Kraciuk J. Procesy konsolidacji w polskim sektorze bankowym pdf
5. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2005
Zawojska A. Rola Agencji Nieruchomości Rolnych w przemianach struktury agrarnej w Polsce pdf