Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Olejniczak Wioletta"
7 wyników
[1-20]

1. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2021
Brodzikowska K., Olejniczak W. Znaczenie kredytów konsumpcyjnych w rozwoju turystyki w Polsce w okresie pandemii COVID-19 pdf
2. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2021
Olejniczak W. Kierunki aktywności kół gospodyń wiejskich pdf
3. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2021
Balińska A., Olejniczak W. CERTIFICATION OF HIGH-QUALITY FOOD PRODUCTS IN THE PERCEPTION OF STUDENTS pdf
4. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2020
Balińska A., Cymerman D., Olejniczak W. Wymiary jakości transportu miejskiego aglomeracji warszawskiej w percepcji konsumentów pdf
5. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2019
Olejniczak W. Aktywność zawodowa kobiet mieszkających na obszarach wiejskich pdf
6. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2018
Olejniczak W. Aktywność turystyczna mieszkańców wsi po 50. roku życia na przykładzie gminy Bielawy pdf
7. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2018
Balińska A., Olejniczak W. Pasażerski transport kolejowy w ocenie jego użytkowników pdf