Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"regions development"
4 wyniki
[1-20]

1. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011
Karmowska G. Badanie i pomiar rozwoju regionalnego na przykładzie województwa zachodniopomorskiego pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010
Brelik A. Marketing terytorialny a kreowanie regionów pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2009
Sołoma A. Banki w roli multiplikatorów rozwoju najuboższych regionów Unii Europejskiej. Niektóre konstatacje z badał w regionie warmińsko-mazurskim pdf
4. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2009
Pałasz L. Polityka regionalna Unii Europejskiej szansą polskich regionów pdf