Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"tourism"
148 wyników
[1-20] [21-40] [41-60] [61-80] [81-100] [101-120] [121-140] [141-160]

41. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2017
Bronisz U., Jakubowski A. Rural Tourism as a Factor Stimulating the Development of Border Areas – The Case of Lubelskie Voivodeship pdf
42. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2017
Jasiński M., Masłoń-Oracz A. Rolnictwo i turystyka w rozwoju społeczno-ekonomicznym Mauritiusu pdf
43. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2017
Łukasiewicz K. Perspectives of Agritourism Development in Poland, Belarus and Ukraine pdf
44. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017
Guziuk M., Siedlecka A. Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu jako destynacja gospodarstw domowych pdf
45. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017
Bogusz M., Galiszewska S. Determinanty rozwoju agroturystyki w powiecie gorlickim pdf
46. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017
Ivolga A., Zawadka J. Tourist popularity of Poland among the inhabitants of Stavropol Krai pdf
47. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017
Sammel A. Zagrody edukacyjne jako miejsce kształcenia osób dorosłych pdf
48. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017
Naherniuk D., Rybchak V. Tourism industry as an instrument of economic development of Ukraine pdf
49. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017
Ivolga А., Kulchitskaya А. Analisys of attractiveness of the caucasian mineral water resorts, prospects of increase in tourist flow to the region pdf
50. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017
Jalinik M. Promocja w rozwoju sylwanoturystyki pdf
51. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017
Katsoni V. An investigation into the sharing economy phenomenon in the Greek tourism industry in the accommodation sector pdf
52. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017
Wojcieszak M. Analiza ofert wybranych gospodarstw agroturystycznych powiatu gnieźnieńskiego oraz ich wpływ na zainteresowanie konsumentów produktami turystycznymi pdf
53. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Krzyżanowska K. Turystyka uzdrowiskowa i jej postrzeganie przez kuracjuszy pdf
54. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Stawicka E. Aspekt społecznej odpowiedzialności w turystyce pdf
55. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016
Balińska A. Funkcja agroturystyczna powiatów województwa mazowieckiego pdf
56. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Werenowska A. Narzędzia marketingowe w promocji biura turystycznego pdf
57. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016
Brelik A., Kułyk P. Ocena atrakcyjności turystycznej gminy jako uwarunkowanie rozwoju gospodarstw agroturystycznych pdf
58. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016
Roman M., Wielechowski M. Stan sektora turystycznego w Polsce i Unii Europejskiej. pdf
59. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Roman M. Konkurencyjność regionu turystycznego w teorii eko pdf
60. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2016
Gralak K. Witryna internetowa jako narzędzie promocji i dystrybucji oferty gospodarstw agroturystycznych pdf