Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"tourism"
148 wyników
[1-20] [21-40] [41-60] [61-80] [81-100] [101-120] [121-140] [141-160]

61. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Gralak K. Wybrane aspekty rozwoju turystyki city break na przykładzie Warszawy pdf
62. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2016
Stolarska A. Rozwój turystyki zagranicznej w wybranych krajach UE pdf
63. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016
Król K. Globalne zmiany technologiczne i ich wpływ na promocję agroturystyki w internecie pdf
64. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Bielecka K., Parzonko A. Preferencje osób starszych uczestniczących w wach turystycznych pdf
65. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2016
Lesia Z., Mykola M., Nataliia G. Motywacja odpowiedzialności menedżera w przedsiębiorstwach turystyki wiejskiej pdf
66. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2016
Łukasiewicz K. Arrivals of Foreigners to Poland with Particular Emphasis on Visitors from Outside the Schengen Area – Characteristics and Prospects for the Future pdf
67. Annals of Marketing Management and Economics, 2016
Podhorodecka K. The impact of the global economic crisis on tourism in Cyprus pdf
68. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Zawadka J. Atrakcyjność turystyczna wybranych krajów basenu Morza Śródziemnego pdf
69. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Jęczmyk A., Maćkowiak M. Przedsiębiorczość jako istotna cecha w tworzeniu produktów turystyki wiejskiej pdf
70. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Katunian A. Analiza rozwoju kapitału ludzkiego kadry branży turystycznej na Litwie pdf
71. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Kozak M. Typologia konfliktów występujących w sektorze turystycznym pdf
72. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Sammel A. Rola agroturystyki w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich w Polsce pdf
73. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Sokolova S. Turystyka naukowa jako specyficzna forma rynku spotkań biznesowych czy nowy rodzaj turystyki pdf
74. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Kosieradzki M. Informacja źródłem przewag konkurencyjnych w turystyce pdf
75. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Patoła G. Wsparcie agroturystyki w Małopolsce w ramach PROW 2007–2013 pdf
76. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Sarakhman L. The project “Digital transformation of Ukraine” pdf
77. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2015
Roman M. Dochodowość wybranych gospodarstw agroturystycznych pdf
78. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2015
Roman M., Roman A. Kapitał intelektualny jako czynnik przedsiębiorczości i innowacyjności w turystyce wiejskiej pdf
79. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2015
Guzal-Dec D. THE ACTIVITY OF LOCAL GOVERNMENT IN FOSTERING THE DEVELOPMENT OF TOURIST BRAND PRODUCTS OF NATURAL VALUABLE AREAS OF THE LUBLIN VOIVODESHIP pdf
80. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2015
Wilk I. Ekologiczne aspekty działań marketingowych gospodarstw ekoagroturystycznych w Polsce pdf