Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"tourism"
150 wyników
[1-20] [21-40] [41-60] [61-80] [81-100] [101-120] [121-140] [141-160]

61. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Roman M. Konkurencyjność regionu turystycznego w teorii eko pdf
62. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2016
Gralak K. Witryna internetowa jako narzędzie promocji i dystrybucji oferty gospodarstw agroturystycznych pdf
63. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Gralak K. Wybrane aspekty rozwoju turystyki city break na przykładzie Warszawy pdf
64. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2016
Stolarska A. Rozwój turystyki zagranicznej w wybranych krajach UE pdf
65. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016
Król K. Globalne zmiany technologiczne i ich wpływ na promocję agroturystyki w internecie pdf
66. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Bielecka K., Parzonko A. Preferencje osób starszych uczestniczących w wach turystycznych pdf
67. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2016
Lesia Z., Mykola M., Nataliia G. Motywacja odpowiedzialności menedżera w przedsiębiorstwach turystyki wiejskiej pdf
68. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2016
Łukasiewicz K. Arrivals of Foreigners to Poland with Particular Emphasis on Visitors from Outside the Schengen Area – Characteristics and Prospects for the Future pdf
69. Annals of Marketing Management and Economics, 2016
Podhorodecka K. The impact of the global economic crisis on tourism in Cyprus pdf
70. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Zawadka J. Atrakcyjność turystyczna wybranych krajów basenu Morza Śródziemnego pdf
71. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Jęczmyk A., Maćkowiak M. Przedsiębiorczość jako istotna cecha w tworzeniu produktów turystyki wiejskiej pdf
72. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Katunian A. Analiza rozwoju kapitału ludzkiego kadry branży turystycznej na Litwie pdf
73. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Kozak M. Typologia konfliktów występujących w sektorze turystycznym pdf
74. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Sammel A. Rola agroturystyki w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich w Polsce pdf
75. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Sokolova S. Turystyka naukowa jako specyficzna forma rynku spotkań biznesowych czy nowy rodzaj turystyki pdf
76. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Kosieradzki M. Informacja źródłem przewag konkurencyjnych w turystyce pdf
77. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Patoła G. Wsparcie agroturystyki w Małopolsce w ramach PROW 2007–2013 pdf
78. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Sarakhman L. The project “Digital transformation of Ukraine” pdf
79. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2015
Roman M. Dochodowość wybranych gospodarstw agroturystycznych pdf
80. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2015
Roman M., Roman A. Kapitał intelektualny jako czynnik przedsiębiorczości i innowacyjności w turystyce wiejskiej pdf