Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"turystyka"
85 wyników
[1-20] [21-40] [41-60] [61-80] [81-100]

21. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2018
Balińska A. Funkcja turystyczna jako kierunek dywersyfikacji funkcji wiejskich obszarów przygranicznych wschodniej Polski pdf
22. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2018
Król K. Stopień optymalizacji witryn internetowych obiektów turystyki wiejskiej dla wyszukiwarek internetowych pdf
23. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018
Łukasiewicz K. Przyjazdy turystów zagranicznych do Polski oraz ich wydatki w latach 2014-2017 – charakterystyka i perspektywy rozwoju pdf
24. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017
Balińska A. Sieciowe produkty turystyczne jako przykład przedsiębiorczości na obszarach wiejskich pdf
25. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017
Sieczko A. Wpływ terroryzmu na wybór destynacji turystycznych pdf
26. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017
Niedziółka A. Zarządzanie strategiczne i marketingowe w turystyce kulturowej na obszarach wiejskich powiatu nowotarskiego pdf
27. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017
Parzonko A., Szuba M. Uczestnictwo w imprezach biegowych jako forma rekreacji ruchowej pdf
28. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2017
Jasiński M., Masłoń-Oracz A. Rolnictwo i turystyka w rozwoju społeczno-ekonomicznym Mauritiusu pdf
29. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017
Guziuk M., Siedlecka A. Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu jako destynacja gospodarstw domowych pdf
30. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017
Bogusz M., Galiszewska S. Determinanty rozwoju agroturystyki w powiecie gorlickim pdf
31. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017
Sammel A. Zagrody edukacyjne jako miejsce kształcenia osób dorosłych pdf
32. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017
Jalinik M. Promocja w rozwoju sylwanoturystyki pdf
33. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017
Wojcieszak M. Analiza ofert wybranych gospodarstw agroturystycznych powiatu gnieźnieńskiego oraz ich wpływ na zainteresowanie konsumentów produktami turystycznymi pdf
34. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Krzyżanowska K. Turystyka uzdrowiskowa i jej postrzeganie przez kuracjuszy pdf
35. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Stawicka E. Aspekt społecznej odpowiedzialności w turystyce pdf
36. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Werenowska A. Narzędzia marketingowe w promocji biura turystycznego pdf
37. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016
Brelik A., Kułyk P. Ocena atrakcyjności turystycznej gminy jako uwarunkowanie rozwoju gospodarstw agroturystycznych pdf
38. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Roman M. Konkurencyjność regionu turystycznego w teorii eko pdf
39. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2016
Gralak K. Witryna internetowa jako narzędzie promocji i dystrybucji oferty gospodarstw agroturystycznych pdf
40. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Gralak K. Wybrane aspekty rozwoju turystyki city break na przykładzie Warszawy pdf