Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"turystyka"
85 wyników
[1-20] [21-40] [41-60] [61-80] [81-100]

41. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Bielecka K., Parzonko A. Preferencje osób starszych uczestniczących w wach turystycznych pdf
42. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2016
Lesia Z., Mykola M., Nataliia G. Motywacja odpowiedzialności menedżera w przedsiębiorstwach turystyki wiejskiej pdf
43. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Jęczmyk A., Maćkowiak M. Przedsiębiorczość jako istotna cecha w tworzeniu produktów turystyki wiejskiej pdf
44. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Kozak M. Typologia konfliktów występujących w sektorze turystycznym pdf
45. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Sammel A. Rola agroturystyki w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich w Polsce pdf
46. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Sokolova S. Turystyka naukowa jako specyficzna forma rynku spotkań biznesowych czy nowy rodzaj turystyki pdf
47. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2015
Roman M. Dochodowość wybranych gospodarstw agroturystycznych pdf
48. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2015
Roman M., Roman A. Kapitał intelektualny jako czynnik przedsiębiorczości i innowacyjności w turystyce wiejskiej pdf
49. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2015
Wilk I. Ekologiczne aspekty działań marketingowych gospodarstw ekoagroturystycznych w Polsce pdf
50. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2015
Przezbórska-Skobiej L. Uwarunkowania rozwoju rynku turystyki wiejskiej w Polsce pdf
51. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2015
Siedlecka A. Oferta produktowa jako element marketingu-mix w gospodarstwach agroturystycznych obszarów przyrodniczo cennych województwa lubelskiego pdf
52. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2014
Borowska A. Zróżnicowanie terytorialne regionalnego produktu turystycznego na przykładzie szlaków kulinarnych w Polsce pdf
53. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2014
Balińska A., Błaszczak M. Przyrodniczo-społeczne dysfunkcje rozwoju turystyki w Tajlandii pdf
54. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2014
Sieczko A., Sieczko L. Dystrybucja usług agroturystycznych poprzez portal aukcyjny Allegro.pl pdf
55. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2014
Sieczko A. Produkty regionalne i tradycyjne w promocji regionów pdf
56. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2014
Krawczyk P., Ozimek I. Prawa pasażerów w ocenie respondentów pdf
57. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2014
Zontek Z. Plany rozwoju turystyki w strategiach gmin turystycznych pdf
58. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2014
Gabryjończyk P. „Skansen fortyfikacji Prus Wschodnich” jako szansa rozwoju turystycznego gminy Bakałarzewo pdf
59. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2014
Majchrzak K., Piotrowska B., Żarska H., Żarski T. Zagrożenia zdrowotne związane z uprawianiem turystyki wysokogórskiej pdf
60. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2014
Majchrzak K., Żarska H., Żarski T. Genetycznie modyfikowane uprawy jako potencjalne zagrożenie dla gospodarstw specjalizujących się w usługach ekoagroturystycznych pdf