Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Monografie pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie


1. Polityka i programy wsparcia rolnictwa w warunkach stowarzyszenia i członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Wnioski dla Ukrainy , 2016 Pobierz
Full text
pdf
2. Strefa podmiejska Warszawy. Wybrane zagadnienia, 2014 Pobierz
Full text
pdf