Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 2018 (20(69))

ISSN: 2081-3430 eISSN: 2544-0640
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Adamska M. Czynniki motywacji personelu sprzedażowego w małych i średnich przedsiębiorstwach 7-19pdf
2. Anders-Morawska J., Augustyn A., Hereźniak M. Inteligentne zarządzanie dziedzictwem kulturowym w procesie budowania marek miast 20-36pdf
3. Chrząścik M. Kluczowe bariery komunikacyjne w zarządzaniu procesami produkcji reklam audiowizualnych w sektorze usług multimedia design 37-47pdf
4. Dylewski M., Filipiak B. Finansowanie zadań z zakresu likwidacji skutków katastrof naturalnych w jednostkach samorządu terytorialnego szczebla powiatowego 48-59pdf
5. Grębowiec M. Rola współczesnych innowacji sektora owoców i warzyw w procesie postrzegania i podejmowania decyzji nabywczych przez konsumentów 60-71pdf
6. Jakubczak A. Strategie greenwashing w wybranych sieciach handlowych w Polsce 72-82pdf
7. Marcysiak A., Marcysiak A. Zarządzanie majątkiem jednostek gospodarczych o różnym potencjale ekonomicznym 83-97pdf
8. Matracka P., Wicka A. Znaczenie sposobu ustalania sumy ubezpieczenia w procesie zarządzania ryzykiem poprzez ubezpieczenie (studium przypadku) 98-111pdf
9. Mazurkiewicz-Pizło A., Pizło W. Tajemniczy klient jako metoda badawcza – wybrane problemy 112-126pdf
10. Milewska A. CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH JAKO PODMIOT RACJONALIZUJĄCY KOSZTY W ORGANIZACJI – SKALA I ZAKRES DZIAŁANIA W POLSCE 127-135pdf
11. Musiał K., Musiał W. Mimikra jako przykład decepcji w przyrodzie a przejawy oszustwa w ekonomii - wybrane problemy 136-149pdf
12. Jeziorska K., Parlińska A. Rozwój rynku gwarancji ubezpieczeniowych w Polsce 150-162pdf
13. Pawłowska M., Stefański A. Analiza wpływu rolników jako grupy kredytobiorców na rentowność i bezpieczeństwo banków spółdzielczych w Polsce w latach 2012-2017 163-171pdf
14. Gruziel K., Raczkowska M. Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Unii Europejskiej w relacji miasto-wieś 172-185pdf
15. Rokicki T. Rynek ubezpieczeniowy w krajach UE 186-196pdf
16. Grzelak M., Roszko-Wójtowicz E. Wielowymiarowe ujęcie zróżnicowania poziomu jakości życia w województwach w Polsce 197-214pdf
17. Średzińska J. Zróżnicowanie poziomu dochodów rolników w gospodarstwach z różnych klas wielkości ekonomicznej w krajach Unii Europejskiej 215-223pdf
18. Wakuła M. SIZE DIVERSITY SHAPING FINANCIAL CONDITION OF RURAL COMMUNES OF SIEDLCE SUBREGION 224-233pdf
19. Kaminska T., Wasilewska N. PRECONDITIONS OF LAND RELATIONS DEVELOPMENT: ECONOMIC, LEGAL AND INSTITUTIONAL 234-244pdf
20. Kulawik J., Soliwoda M., Wieliczko B. Inżynieria finansowa i instrumenty finansowe a problemy budżetowe UE 245-258pdf