Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 2020 (24(73))

ISSN: 2081-3430 eISSN: 2544-0640
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Baruk A. PROSUMERIC ACTIVITY OF CONTEMPORARY FINAL PURCHASERS VS. THEIR RELATIONSHIPS WITH OFFERORS 7-19pdf
2. Błażejowska M. Social entrepreneurship in rural areas as illustrated by social cooperatives in Poland’s Masovian Voivodeship 20-30pdf
3. Davydenko N., Olifer I., Wasilewska N., Wasilewski M. THE SHADOW ECONOMY AND ITS IMPACT ON A COUNTRY’S FINANCIAL POTENTIAL 31-42pdf
4. Dąbkowska-Dworniak M. NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS IN POLAND: THEIR ROLE AND SOURCES OF FINANCING 43-53pdf
5. Decyk K. Potencjał produkcyjny sektora usług w krajach członkowskich Unii Europejskiej 54-69pdf
6. Cyburt A., Gałecka A. THE EFFICIENCY OF PRODUCTION FACTORS ON AGRICULTURAL FARMS OF THE VISEGRAD GROUP 70-80pdf
7. Lemanowicz M. INDICATIONS OF CONSUMERS’ PROSUMER BEHAVIOUR ON THE FOOD MARKET 81-91pdf
8. Lichota W. Zastosowanie modeli logitowych do zdiagnozowania zagrożenia bankructwem przedsiębiorstw 92-103pdf
9. Mazurkiewicz K. CORE & MORE – THE CONCEPT OF INTELLIGENT REPORTING FOR CORPORATE INFORMATION 104-113pdf
10. Misztal P. LIQUIDITY TRAP IN THE UNITED STATES, THE EURO AREA AND JAPAN 114-127pdf
11. Pasternak-Malicka M. Pozytywne i negatywne konsekwencje szarej strefy postrzeganej jako „zręczność podatkowa” podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych 128-142pdf
12. Kujawski L., Liszewska M., Penczar M. THE IMPACT OF FUNDING STRUCTURE ON EU BANKING SECTOR STABILITY 143-154pdf
13. Pisarska A. SOURCES OF FINANCING TASKS FOR PUBLIC HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: FINDINGS IN LIGHT OF THEIR REPORTING 155-176pdf
14. Podstawka M., Podstawka Ł. TAXATION OF AGRICULTURAL ACTIVITY IN POLAND: THE CURRENT STATE AND FUTURE PROSPECTS 177-188pdf
15. Nocoń A., Pyka I. Polityka makroostrożnościowa w Unii Europejskiej wobec instytucji ważnych systemowo 189-204pdf
16. Bereziński S., Rokicki T. FINANCING OF LINEAR ROAD INFRASTRUCTURE IN POLAND 205-213pdf
17. Sołtysiak M. Seniorzy na rynku usług bankowych w Polsce 214-231pdf
18. Szafrańska M. FACTORS DETERMINING THE LEVEL OF FINANCIAL LITERACY OF ACADEMIC YOUTH 232-243pdf
19. Szewczyk-Jarocka M. UNDECLARED WORK OF SOCIALLY EXCLUDED PEOPLE IN LIGHT OF SURVEY RESEARCH 244-254pdf
20. Toktaş Y. SPATIAL ANALYSIS OF RELATIONSHIP BETWEEN COVID-19 CASES AND GLOBALISATION IN EUROPE 255-265pdf
21. Wiśniewska M. IMPORTANCE OF BUSINESS SOLUTIONS BASED ON BLOCKCHAIN TECHNOLOGY 266-278pdf