Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 2013 13(28) (2)

ISSN: 2081-6960 eISSN: 2544-0659
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Budzyńska A. Procesy restrukturyzacyjne charakteryzujące rynek cukru w Unii Europejskiej 9-18pdf
2. Cieślik E. Rolnictwo w Chinach: rozwój, wyzwania i problemy 19-28pdf
3. Lechowicz K. Regulacje prawne dotyczące roślin genetycznie zmodyfikowanych w Unii Europejskiej 29-39pdf
4. Malchar-Michalska D. Główne tendencje w obrocie międzynarodowym zbożem w obliczu światowego wzrostu cen żywności; analiza na przykładzie największych eksporterów i importerów zbóż w latach 2006-2011 40-50pdf
5. Mroczek R., Tereszczuk M. Wydajność pracy jako jeden z elementów decydujących o międzynarodowej konkurencyjności polskiego przemysłu spożywczego 51-58pdf
6. Nowak A., Wójcik E. Zmiany w poziomie i strukturze produkcji rolnej w Polsce na tle UE 59-67pdf
7. Stabryła-Chudzio K. Aktualne wyzwania dla wspólnej polityki rolnej 79-88pdf
8. Suchoń A. Spółdzielnie jako istotne podmioty funkcjonujące na rynku mleka - zagadnienia prawne i ekonomiczne 108-120pdf
9. Wróbel A. Stanowisko Indii w negocjacjach rolnych WTO 121-130pdf
10. Żelazowska-Przewłoka A. Przemysł spożywczy krajów Unii Europejskiej w latach kryzysu gospodarczego 2007-2011 131-138pdf