Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 2018 18(33) (1)

ISSN: 2081-6960 eISSN: 2544-0659
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Adamowicz M. Aktualne kierunki zmian we wspólnej polityce rolnej Unii Europejskiej 7-22pdf
2. Batyk I. Zmiany w polskim handlu zagranicznym produktami rolno spożywczymi z Federacją Rosyjską w latach 2006-2015 23-37pdf
3. Biernat-Jarka A., Trębska P. Ubóstwo w Polsce i Unii Europejskiej a formy jego przezwyciężania w kontekście zrównoważonego rozwoju i doświadczeń UE 38-47pdf
4. Herda-Kopańska J. Pomiar mnożnika w rozwoju rolnictwa 48-57pdf
5. Huterska A., Łapińska J., Zdunek-Rosa E. Zasady wykorzystania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 do termomodernizacji gospodarstw rolnych 58-65pdf
6. Kisielińska J. Ocena sytuacji towarowych gospodarstw rolnych państw UE z wykorzystaniem metod porządkowania liniowego 66-79pdf
7. Bagińska M., Klepacka A. The Use of CSR Measurement Matrix in the Aspect of Sustainable Development 80-87pdf
8. Kłosowicz-Toborek K. Istota protekcjonizmu w dziewiętnastym wieku oraz współcześnie 88-99pdf
9. Komor A. Przestrzenne zróżnicowanie produkcji biomasy rolniczej pochodzenia roślinnego w państwach UE w kontekście rozwoju biogospodarki 100-110pdf
10. Komorowska D. Wyniki produkcyjne i ekonomiczne gospodarstw ogrodniczych 111-120pdf
11. Hasińska I., Kozera-Kowalska M. Dzierżawa źródłem poprawy materialnych warunków produkcji trzody chlewnej w Polsce w kontekście doświadczeń państw UE 121-129pdf
12. Książczak K., Nieścior B. Reklama suplementów diety – analiza prawna 130-142pdf
13. Huseynov R., Kummitha H., Wojtaszek M. Development of Agritourism in the Light of Economics: Case Studies of Italy and Poland 143-148pdf
14. Misztal P. Globalna nierównowaga finansowa we współczesnej gospodarce światowej 149-158pdf
15. Mucha-Leszko B. Causes of the European Union's Decreasing Position in the Global Economy in 2000-2016 159-175pdf
16. Jabłońska L., Olewnicki D. Polski handel zagraniczny produktami kwiaciarskimi 176-182pdf
17. Piecuch J., Szarek J. Konkurencyjność gospodarki województwa małopolskiego a rozwój ekosystemu startupowego 183-193pdf
18. Piwowar A. The Consumption of Mineral Fertilizers and Herbicides in Poland Against the Background of the European Union 194-202pdf
19. Poczta-Wajda A. Miary i wymiary bezpieczeństwa żywnościowego 203-213pdf
20. Rosiak E. Światowy rynek nasion oleistych i produktów ich przerobu 214-223pdf
21. Pietrych Ł., Skarżyńska A. Projekcja opłacalności uprawy zbóż w Polsce w 2022 roku na tle prognozy produkcji zbóż w Unii Europejskiej do 2030 roku 224-234pdf
22. Mikuła A., Stańko S. Tendencje na rynku mleka na świecie i w Polsce w latach 2000 2016 235-247pdf
23. Strojny J. Wzrost pobudzany eksportem czy eksport stymulowany wzrostem sektora rolnego 248-262pdf
24. Szczepaniak I. Przewagi komparatywne w handlu zagranicznym Polski na przykładzie produktów rolno-spożywczych i pozostałych 263-274pdf
25. Szczukocka A. Rozwój sektora rolnego w Polsce i krajach Unii Europejskiej 275-286pdf
26. Szumiec A. Płatności bezpośrednie, jako forma wsparcia dochodów gospodarstw prowadzących ekologiczny chów bydła mięsnego 287-298pdf
27. Mroczek R., Tereszczuk M. Wydajność pracy i koncentracja produkcji w polskim przemyśle spożywczym na tle krajów UE-28 299-308pdf
28. Wieliczko B. System oceny wsparcia programów rozwoju obszarów wiejskich 2014-2020 309-318pdf
29. Kopiński Ł., Paszko D., Pawlak J., Wróblewska W. Unijny eksport i import roślin ozdobnych – zmiany w ujęciu rodzajowym i geograficznym 319-330pdf