Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G 2010 97 (1)

ISSN: 2353-4362 eISSN: 2543-9294
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Urban S. Twórczość naukowa profesora Wincentego Stysia 7-13pdf
2. Mańkowski D., Roszkowska-Mądra B. Determinanty decyzji rolników o korzystaniu z funduszy Unii Europejskiej i kredytów na działalność rolniczą w województwie podlaskim 14-27pdf
3. Gębska M., Malak-Rawlikowska A., Spaltabaka E. Społeczne i prawne aspekty podwyższenia norm dobrostanu bydła mlecznego w wybranych krajach europejskich i w Polsce 28-42pdf
4. Kasztelan P. Rozwój gospodarstw mlecznych w warunkach kwotowania produkcji 43-52pdf
5. Ziętara W. Koszty i dochodowość produkcji mleka w polskich gospodarstwach w latach 2006-2009 53-66pdf
6. Wójcik A. Koszty i dochodowość produkcji mleka w gospodarstwach krajów europejskich 67-74pdf
7. Harasim A. Koszty produkcji paszy z mieszanki pastwiskowej w różnych warunkach siedliskowych 75-81pdf
8. Stolarski M., Szczukowski S., Tworkowski J. Ekonomiczne aspekty produkcji biomasy wierzby w systemie Eko-Salix 82-89pdf
9. Gonet D. Zarządzanie bazą surowcową w cukrowniach tworzących organizację sieciową 90-97pdf
10. Gutowska K., Kisiel R. Unijna pomoc finansowa jako czynnik stymulujący przekształcenia w polskim rolnictwie po akcesji europejskiej 98-108pdf