Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G 2010 97 (2)

ISSN: 2353-4362 eISSN: 2543-9294
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Klepacki B. Rozwój nauk ekonomicznych – ujęcie historyczne i współczesność 7-8pdf
2. Stankiewicz W. O kondycji historii myśli ekonomicznej: kilka refleksji 9-15pdf
3. Bartkowiak R. Współczesne teorie ekonomiczne 16-29pdf
4. Drozdowicz Z. Krytycyzm czy dogmatyzm w nauce? 30-42pdf
5. Borkowski B., Stańko S. Uwagi dotyczące wykorzystania i stosowania metod ekonometrycznych w badaniach Ekonomicznych 43-61pdf
6. Zawalińska K. Modelowanie rozwoju ekonomicznego na przykładzie polityki rozwoju obszarów wiejskich i regionalnego modelu równowagi ogólnej RegPOL 62-75pdf
7. Majewski E. Udział młodych naukowców w realizacji projektów europejskich jako szansa poprawy warsztatu metodycznego 76-83pdf
8. Tomczak F. Rozwój nauk ekonomicznych – ujęcie historyczne i współczesność – głos w dyskusji 84-89pdf
9. Mielcarek A. Rzut oka na historię historii myśli ekonomicznej jako dyscypliny akademickiej 90-99pdf
10. Chotkowski J. Instytucje rynkowe i koszty transakcyjne - kluczowe pojęcia nowej ekonomii instytucjonalnej 100-109pdf
11. Płotkowski L. Gospodarka leśna w badaniach ekonomiki leśnictwa 110-120pdf
12. Stachowiak Z. Ekonomika bezpieczeństwa - dylematy powstania, rozwoju i poszukiwania swego paradygmatu 121-132pdf
13. Domagalska-Grędys M. Aspekt społeczny i organizacyjny współdziałania w retoryce ekonomicznego uzasadnienia współpracy rolników 133-143pdf
14. Juszczyk S. Korporatyzacja innowacji jako współczesna bariera rozwoju nauk ekonomicznych 144-151pdf
15. Szymańska E. Efektywność przedsiębiorstw – definiowanie i pomiar 152-164pdf
16. Pawlak J. Rola mechanizacji w rozwoju rolnictwa 165-175pdf
17. Bórawski P. Wykorzystanie teorii lokalizacji Johanna Heinricha von Thünena do oceny efektywności gospodarstw z alternatywnymi dochodami 176-182pdf