Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Turystyka i Rozwój Regionalny 2018 (10)

ISSN: 2353-9178 eISSN: 2543-8859
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Balińska A., Olejniczak W. Pasażerski transport kolejowy w ocenie jego użytkowników 5-11pdf
2. Bohdaniuk O. Priorities of strategic development of horticulture in Ukraine 13-22pdf
3. Doronin A., Polishchuk O., Rybchak O. Crop production as the basis of the production of alternative fuels 23-31pdf
4. Dziemdziela P. Rynek pracy w województwie łódzkim 33-42pdf
5. Krzyżanowska A. Formy aktywności ruchowej preferowane przez studentów uczelni warszawskich 43-51pdf
6. Kwil I. Szlak kulinarny „Smaki Dolnego Śląska” 53-63pdf
7. Łukaszuk K. Rozwój bankowości spółdzielczej w Polsce 65-74pdf
8. Rybchak V., Sakovska O. Methodological aspects of the formation of competitive advantages of a regional tourist product 75-84pdf
9. Parzonko A., Sieczko A. Wsparcie instytucjonalne promocji turystyki wiejskiej 85-95pdf
10. Trajer B., Trajer M. Wspieranie innowacji w sektorze rolnym 97-108pdf
11. Sergiychuk N., Voliak L. The modern state and trends of development of milk market in Ukraine 109-116pdf
12. Rybchak V., Zosymenko T. Opportunities to increase Ukrainian export competitiveness in the European Union market 117-128pdf