Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Turystyka i Rozwój Regionalny 2020 (13)

ISSN: 2353-9178 eISSN: 2543-8859
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Bieńkowska-Gołasa W., Nasiadka D. Kultura ludowa jako element promocji regionu kurpiowskiego 7-17pdf
2. Bilushchak Т., Kolos S. Functioning of book trailers in the development of literarytourism popularization in the context of hashtag analysis 19-27pdf
3. Bitkowska A., Łabędzki K. Uwarunkowania dostosowania usług transportu publicznegodo potrzeb osób z niepełnosprawnościami 29-41pdf
4. Katsoni V., Koliopoulos T. Innovative Airport Designs’ Infrastructures to supportan Integrated Sustainable Tourism Policy for SustainableDevelopment and Public Health Protection 43-57pdf
5. Katunian A., Variakojiene J., Zirnele, L. Theoretical and practical assumptions of the business travelorganization. Lithuanian case 59-66pdf
6. Krupa J. Uwarunkowania infrastrukturalne rozwoju fanoturystykina przykładzie obszaru województwa dolnośląskiego 67-77pdf
7. Krzyżanowska K., Wawrzyniak S. Tendencje zmian w zakresie aktywności fizycznej mieszkańców Polski 79-89pdf
8. Niedziółka A. Współpraca instytucjonalno-sieciowa w rozwoju turystykina wybranych obszarach przyrodniczo cennych w Małopolsce 91-102pdf
9. Nowak C. Produkty regionalne i tradycyjne w promocji rozwojuekonomicznego i zachowaniu dziedzictwa kulturowego wsi 103-115pdf
10. Kusnanik N., Nurhasan N., Pambudi P. Sustainable development of sport tourism in Banyuwangi 117-126pdf
11. Pietrzak-Zawadka J., Zawadka J. Edukacyjne i rekreacyjne funkcje leśnych ogrodówbotanicznych 127-137pdf
12. Sokolova S. Turystyka jako metoda demistyfikacji bezpośredniej 139-149pdf
13. Gabryjończyk P., Zawadka J. The importance and popularityof tourism among disabled people in Poland 151-162pdf