Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zarządzanie Finansami i Rachunkowość 2017 5 (4)

ISSN: 2300-9683 eISSN: 2543-8557
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Felczak T. Zróżnicowanie sytuacji finansowej spółdzielni mleczarskich w Polsce 5-18pdf
2. Grzywacz J., Lipski M. Wyzwania w zakresie finansowania inwestycji przez przedsiębiorstwa w Polsce 19-31pdf
3. Juszczyk J. Location of cooperative bank and its impact on financial results 33-39pdf
4. Kravchenko T., Kravchenko А. Reengineering of business processes in corporate governance of Ukrainian agricultural sector 41-49pdf
5. Milewska A. Samodzielność finansowa gmin w kontekście realizacji dochodów budżetowych 51-60pdf
6. Pimenov S., Pimenova O. Impact of integration processes in formation business-models of agri-industrial enterprise 61-73pdf
7. Samborski A. Finansowanie inwestycji rzeczowych w niemieckim sektorze przedsiębiorstw 75-83pdf
8. Grajber M., Wasilewska A. Koszty pracy – studium przypadku jednostki budżetowej 85-95pdf