Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2010 (84)

ISSN: 2081-6979
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Kozera M. Zasoby kapitału ludzkiego i intelektualnego gospodarstw rolnych – aspekt teoretyczny oraz wybrane implikacje praktyczne 5-12pdf
2. Rusielik R. Zmiany efektywności działalności rolniczej w województwach polski po akcesji do Unii Europejskiej 13-21pdf
3. Firlej K. Globalizacja i integracja europejska – szansa, czy mit dla polskiego agrobiznesu 23-32pdf
4. Bessert A. Strategie działania przedsiębiorstw przemysłu cukrowniczego w zależności od formy własności 33-46pdf
5. Jarka S. Znaczenie dzierżawy gruntów rolnych w Polsce 47-56pdf
6. Kołoszycz E. Koszty żywienia krów mlecznych a wyniki ekonomiczne gospodarstw 57-62pdf
7. Czekaj M., Satoła Ł. Szanse i bariery rozwoju produkcji mleka w Małopolsce w opinii rolników 63-75pdf
8. Wilczyński A. Makroekonomiczne uwarunkowania produkcji mleka w Unii Europejskiej do 2020 roku 77-85pdf
9. Stefko O. Uwarunkowania rozwoju polskiego ogrodnictwa 87-97pdf
10. Filipiak T., Maciejczak M. Sektor warzywniczy w Polsce i w wybranych krajach UE 99-110pdf
11. Rola-Jarzębowska A. Przygotowanie audytu systemu HACCP na przykładzie wybranej restauracji 111-121pdf
12. Gajos E. Dobrostan bydła mlecznego – implikacje ekonomiczne 123-131pdf
13. Zajkowska O. Charakterystyka kobiet nieaktywnych zawodowo w wieku okołoemerytalnym mieszkających na wsi 133-140pdf