Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2012 (98)

ISSN: 2081-6979 eISSN: 2543-9863
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Gąsowski A. Kształtowanie legislacji Unii Europejskiej na przykładzie problematyki GMO 5-21pdf
2. Nowak A. Przekształcenia strukturalne w rolnictwie Polski i krajach Unii Europejskiej 23-37pdf
3. Pawlak K. Bezpieczeństwo żywnościowe w krajach Unii Europejskiej 39-51pdf
4. Żelazowska-Przewłoka A. Wpływ kryzysu gospodarczego na przemysł spożywczy w Polsce 53-63pdf
5. Wieliczko B. Wpływ kryzysu gospodarczego na wysokość krajowej pomocy publicznej dla rolnictwa w państwach UE 65-78pdf
6. Kłoczko-Gajewska A. Rola gospodarki rolnej i przemysłu spożywczego w nowo przyjętych krajach Unii Europejskiej 79-89pdf
7. Zalega T. Zmiany w wyposażeniu gospodarstw domowych w dobra trwałego użytku w okresie kryzysu 91-108pdf
8. Gołębiewska B., Sobczak N. Kierunki wykorzystania i opłacalność produkcji truskawek 109-121pdf
9. Czerwińska-Kayzer D., Florek J. Sposoby zarządzania ryzykiem działalności gospodarczej w przedsiębiorstwach produkujących pasze 123-133pdf
10. Piekut M. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową w krajach europejskich, Stanach Zjednoczonych oraz Japonii 135-151pdf