Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2017 (119)

ISSN: 2081-6979 eISSN: 2543-9863
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Klepacki B., Radochońska-Wasiewicz E. Sytuacja ekonomiczna małych i średnich przedsiębiorstw korzystających z programu wzrostu konkurencyjności 5-21pdf
2. Kata R. Korzystanie z kredytów bankowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce 23-36pdf
3. Idzik M. Pozycja konkurencyjna banków spółdzielczych w segmencie mikroprzedsiębiorstw 37-50pdf
4. Dolata M., Hadryjańska B. Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw piekarniczych 51-64pdf
5. Franc-Dąbrowska J. Luminarze finansów agrobiznesu, stan obecny i perspektywy 65-85pdf
6. Bolibok P. The impact of the global financial crisis on the value relevance of earnings in the Polish banking sector 87-99pdf
7. Klusek T. Rozmiary i regionalne zróżnicowanie polskiego rynku nieruchomości rolnych 101-117pdf
8. Góral J., Rembisz W. Wynagrodzenia i wydajność pracy w rolnictwie polskim na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej 119-139pdf
9. Krzyżanowska K. Organizowanie się rolników w grupy i organizacje producentów w obszarze rolnictwa 141-153pdf
10. Bartkowiak P., Sojkin B. Determinanty zakupu żywności mieszkańców dużych miast w Polsce 155-164pdf
11. Zalega T. Determinants Underlying the Selection of Certain Food Products in Urban Households of Seniors in Poland 165-179pdf
12. Stangierska D., Świątkowska M., Ulyanitskaya Y. Czynniki wyboru i satysfakcji z usług świadczonych przez lokale fast food w świetle badań klientów i pracowników 181-193pdf
13. Marzec M., Nowakowska K., Olewnicki D., Świderska P. Ocena wybranych cech jabłek jako potencjalnych czynników popytowych 195-206pdf