Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 2019 (21(70))

ISSN: 2081-3430 eISSN: 2544-0640
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Adamska A. Modele rozwoju rynku kapitałowego w Państwach Europy Środkowo-Wschodniej 7-21pdf
2. Bielawska A., Piechocki M. Regulacje prawne dotyczące ustalania cen transferowych i ich oddziaływanie na przebieg transakcji handlowych przedsiębiorców 22-32pdf
3. Cyburt A., Gałecka A. Metoda wskaźnikowa w ocenie płynności finansowej jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gmin województwa lubelskiego 33-41pdf
4. Dylewski M., Filipiak B. Wpływ środków UE dedykowanych małym i średnim przedsiębiorstwom na wielkość akcji kredytowej w sektorze bankowym 42-55pdf
5. Gomoła B., Jaska E., Werenowska A. Wykorzystanie influencer marketingu w kreowaniu wizerunku marki 56-67pdf
6. Gancewski K., Juszczyk S. OFFER OF PRIVATE BANKING OF KEY BANKS IN POLAND - STATE AND PERSPECTIVES 68-79pdf
7. Chmiel J., Kata R. Rozwój sektora bankowego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej 80-93pdf
8. Koleśnik J. Uwarunkowania funkcjonowania systemów gwarantowania depozytów i ich wpływ na zachowania deponentów 94-103pdf
9. Kordela D. Przedsiębiorstwa rodzinne na rynku papierów wartościowych – doświadczenia z rynku niemieckiego 104-117pdf
10. Jurewicz D., Kowalska I., Legutko M. Skutki finansowe władztwa podatkowego gmin 118-131pdf
11. Marcysiak A., Marcysiak A. Zarządzanie majątkiem jednostek gospodarczych o różnym profilu produkcji 132-145pdf
12. Konarzewska U., Michalczuk G. Znaczenie raportowania niefinansowego w inwestowaniu społecznie odpowiedzialnym 146-159pdf
13. Michalski E. STRATEGIES FOR INTERNATIONAL ENTERPRISE COMPETITION 160-171pdf
14. Michalski K. Megatrendy rozwojowe współczesnej branży pocztowej 172-185pdf
15. Mielcarek J. Trzy podstawowe twierdzenia Target Costing o punktach krytycznych 186-201pdf
16. Rosiński R. Obciążenia fiskalne pracy mikroprzedsiębiorstw w Polsce 202-210pdf
17. Rówińska M. Dylematy wokół wykorzystania sprawozdania z całkowitych dochodów do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw 211-219pdf
18. Staniec I. Ryzyko Emerytalne, a Polski Dobrowolny System Emerytalny 220-233pdf
19. Zaleska M. ACTORS OF THE INSTITUTIONAL REFORMS OF THE EUROPEAN BANKING SECTOR IN RESPONSE TO THE CRISIS 234-245pdf
20. Niedzielski P., Zioło M. Finansowanie publicznej komunikacji zbiorowej w aglomeracjach miejskich w Polsce 246-260pdf