Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 2008 5(20)

ISSN: 2081-6960 eISSN: 2544-0659
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Górska-Warsewicz H. Perspektywy rozwoju marek w sektorze żywnściowym w Polsce 7-14pdf
2. Klepacki B., Kruk M. Wybrane problemy funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się handlem żywnością w warunkach integracji europejskiej 15-22pdf
3. Kołodziejczyk M., Kowrygo B. Urzędowe kontrole zafałszowań środków spożywczych w świetle obowiązującego prawa żywnościowego 23-32pdf
4. Kraciuk J. Koncentracja produkcji w polskim przemyśle spożywczym 33-41pdf
5. Laskowska E. Zmiana przeznaczenia gruntu a jego wartość 42-49pdf
6. Marcysiak A., Marcysiak A. Typ rolniczy jako czynnik różnicujący poziom wsparcia gospodarstw środkami UE 50-58pdf
7. Marcysiak A., Marcysiak A. Oddziaływanie wielkości ekonomicznej na zasoby pracy gospodarstwa rolniczego 59-65pdf
8. Mikołajczyk J., Wojewodzic T. Kluczowe czynniki dekapitalizacji majątku gospodarstw upadających południowej Polski 66-75pdf
9. Mirończuk A., Rak A. Żródła wsparcia gospodarstw rolnych po integracji Polski z Unią Europejską 76-83pdf
10. Motowidlak U. Tendencje w rolnictwie ekologicznym w krajach Unii Europejskiej 84-95pdf
11. Mrówczyńska-Kamińska A. Znaczenie rolnictwa w gospodarce narodowej w Polsce, analiza makroekonomiczna i regionalna 96-108pdf
12. Pawlewicz K., Pawlewicz A. Zróżnicowanie przestrzenne produkcji ekologicznej w Polsce 109-115pdf
13. Płotkowski L. Zalesianie gruntów rolnych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 116-125pdf
14. Deresz A., Podstawka M. Podatek dochodowy od osób fizycznych a wzrost gospodarczy 126-132pdf
15. Prus P. Współczesne problemy rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce 133-143pdf
16. Mirończuk A., Rak A. Zmiany bezrobocia na wiejskim rynku pracy po integracji Polski z Unią Europejską 144-152pdf
17. Rytko A. Zmiany konkurencyjności polskich produktów żywnościowych w latach 2000-2007 153-161pdf
18. Sobczyński T. Za co płacimy w ramach WPR? Próba pomiaru na poziomie gospodarstwa rolnego 162-173pdf
19. Stolarska A. Wybrane elementy sytuacji społeczno-gospodarczej Polski w latach 2000-2007 i jej regionalne zróżnicowanie 174-181pdf
20. Wicki L. Finansowanie hodowli roślin w Polsce 182-193pdf
21. Wojtyra B. Sprawność ekonomiczna produkcji mleka w zależności od nakładów pracy 194-200pdf