Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G 2006 92 (2)

ISSN: 2353-4362 eISSN: 2543-9294
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Siudek T. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej banków spółdzielczych w Polsce przy wykorzystaniu wskaźnika syntetycznego 7-15pdf
2. Idzik M. Barometry koniunktury w gospodarce żywnościowej dla lat 1975-2005 oraz 1992-2005 16-28pdf
3. Zwolak J. Dynamika produktywności środków trwałych I ich nakładów inwestycyjnych w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie, rybactwie i rybołówstwie polskim w latach 1999-2002 29-34pdf
4. Kierepka M. Możliwości poprawy produktywności czynników wytwórczych w gospodarstwach rodzinnych 35-41pdf
5. Hamulczuk M. Cykliczne zmiany na rynku trzody chlewnej w Polsce 42-51pdf
6. Wasilewski M. Kapitał własny a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw rolniczych 52-61pdf
7. Zawojska A. Paradygmaty dla współczesnego rolnictwa – protekcjonizm kontra liberalizm 62-72pdf
8. Gradziuk B. Wyniki produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw rolniczych o zróżnicowanej pozycji konkurencyjnej 73-81pdf
9. Daniłowska A. Źródła, warunki i znaczenie kredytu towarowego dla gospodarstw indywidualnych 82-90pdf
10. Kołoszko-Chomentowska Z. Płatności bezpośrednie a sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolniczych* 91-99pdf
11. Franc-Dąbrowska J. Gospodarowanie wynikiem finansowym w przedsiębiorstwach rolniczych 100-105pdf
12. Stolarska A. Nierolnicza działalność gospodarcza rodzin rolniczych 106-114pdf
13. Bereżnicka J., Franc-Dąbrowska J. Koszty stałe w przedsiębiorstwach rolniczych w latach 1999-2003 115-120pdf
14. Szuk T. Czynniki determinujące poziom kosztów eksploatacji sprzętu rolniczego W gospodarstwach indywidualnych 121-129pdf