Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Turystyka i Rozwój Regionalny 2020 (14)

ISSN: 2353-9178 eISSN: 2543-8859
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Balanovska T., Gogulya O., Kucher O. The role of activation of entrepreneurship activities in the development of rural areas in Ukraine 7-19pdf
2. Balińska A., Cymerman D., Olejniczak W. Wymiary jakości transportu miejskiego aglomeracji warszawskiej w percepcji konsumentów 21-30pdf
3. Blenda N., Nesterchuk Y., Rybchak V. Indicators of the level of food security in Ukraine 31-40pdf
4. Bobola A. Działania proekologiczne jako obszar społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw gastronomicznych 41-54pdf
5. Chykurkova A., Hutsol T., Kucher O., Melnyk M. Conceptual approaches to analysis and assessment of efficiency of joint stock company functioning 55-67pdf
6. Cymanow P. Wybrane problemy zarządzania rozwojem górskich obszarów migracyjnych na przykładzie gmin południowej części Polski 69-80pdf
7. Doronin A., Polishchuk O., Vitalii V. Ecological-economical aspects of the use of nutritious residues of agricultural crops in various business entities 81-88pdf
8. Dziemdziela P., Krzyżanowska K. Działalność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 89-100pdf
9. Gabryjończyk K., Gabryjończyk P. Zróżnicowanie rozwoju sektora kultury w województwie świętokrzyskim 101-114pdf
10. Jaska E., Stolarska P., Werenowska A. Kompetencje komunikacyjne sprzedawcy – determinanta skutecznej sprzedaży bezpośredniej 115-125pdf
11. Hutsol T., Kovalenko V., Kovalenko N., Zasada M. Economic efficiency of production of herbal granules 127-135pdf
12. Rybchak V., Sokolyuk S., Zharun O. Problems of attracting investment to Ukraine 137-144pdf
13. Trajer B., Trajer M. Innowacyjność wobec wyzwań współczesności 145-159pdf
14. Wojcieszak-Zbierska M. Rola kobiet sołtysów w kształtowaniu lokalnego rozwoju 161-172pdf