Poziom zaawansowania zarządzania strategicznego a wielkość organizacji w świetle badań absolwentów SP PRE-MBA MiTM przy Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW

Michał Pietrzak, Marta Wojcieszkiewicz

Pietrzak, Michał; ORCID: 0000-0002-0418-3436
Wojcieszkiewicz, Marta
Poziom zaawansowania zarządzania strategicznego a wielkość organizacji w świetle badań absolwentów SP PRE-MBA MiTM przy Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW
The level of advanced in strategic management related to size of company in aspect of SP PRE-MBA MiTM graduates research of the Faculty at Economic Sciences of Warsaw University of Life Sciences – SGG
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, vol., nr 75, s. 171-183

Abstract

This paper try to identify the level of strategic management process in the Polish organizations and the scope of differences in this level accordingly to the size of organization. Research based on opinion of selected responders group shows that practices of strategic management differs from state of the art presented in the literature. Research shows also that these practices are more advanced in bigger organizations