Współczesne paradygmaty rolnictwa a formy integracji w produkcji ogrodniczej

Anna Maryniak1, Olga Stefko2
1 Katedra Logistyki i Transportu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Maryniak, Anna (Katedra Logistyki i Transportu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Stefko, Olga (Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Współczesne paradygmaty rolnictwa a formy integracji w produkcji ogrodniczej
Contemporary Paradigms of the Agriculture Versus the Form of Integration in the Horticultural Production
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2013, vol., nr 101, s. 119-128

Streszczenie

The main purpose of the article was a reflection on the paradigms applicable to agriculture. The genesis of the vertical integration was presented. The validity of the producers’ concentration around the leading company, as one of the three operating forms of the organizational networks was discussed. The problems were presented on the basis of the research carried out among horticultural producers in Wielkopolska Province.