Szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w Polsce

Dagmara Zuzek1, Bartosz Mickiewicz2
1 Zakład Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, 2 Katedra Ekonomii Środowiska i Agrobiznesu, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Zuzek, Dagmara (Zakład Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Mickiewicz, Bartosz; ORCID: 0000-0002-4787-2477 (Katedra Ekonomii Środowiska i Agrobiznesu, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w Polsce
Opportunities and Barriers to Enterprise Development in Rural Areas in Poland
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2013, vol., nr 101, s. 41-52

Streszczenie

Rural development depends strongly on the development of all forms of entrepreneurship, as they lead to the creation of new jobs, as well as the diversification of rural income. However, numerous formal and legal requirements and administrative procedures faced by businesses limit the development of entrepreneurship, both in Poland and the European Union. Newly proposed by the EU actions aim to encourage entrepreneurship and job creation, and may contribute to a greater reduction of bureaucracy, simplification of legal requirements connected with accounting, improved access to finance, reduction of the time required to obtain necessary permits and licenses.