Wpływ regulacji rynku na funkcjonowanie sektora cukrowniczego w Polsce

Michał Pietrzak1, Marcin Mucha2
1 Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2 Związek Producentów Cukru w Polsce
Pietrzak, Michał; ORCID: 0000-0002-0418-3436 (Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Mucha, Marcin (Związek Producentów Cukru w Polsce)
Wpływ regulacji rynku na funkcjonowanie sektora cukrowniczego w Polsce
The influence of market regulations on the functioning of sugar industry in Poland
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2014, vol., nr 107, s. 127-141

Streszczenie

In the period 1990–2013 sugar industry in Poland faced numerous legal transformations, shifting from nearly free-market conditions into a strongly regulated sector. Changes of the sugar industry regulations had a significant impact on the structure of the sugar market, companies’ actions and, as a result, on their performance. Accession to the European Union and the reform of the sugar regime conducted from 2006 to 2010 on the initiative of the European Commission involved deep restructuring and modernization of the factories, which caused growth of their productivity. However, prices of sugar in the EU and in Poland are much higher than prices on the world market.