Potencjał produkcji biogazu rolniczego w województwie pomorskim i jego wykorzystanie

Marian Podstawka1, Wioletta Bieńkowska2, Piotr Gołasa3
1, 2, 3 Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Podstawka, Marian; ORCID: 0000-0002-3834-0743 (Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Bieńkowska, Wioletta (Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Gołasa, Piotr; ORCID: 0000-0002-8848-1122 (Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Potencjał produkcji biogazu rolniczego w województwie pomorskim i jego wykorzystanie
The use of agricultural biogas and potential for its production in Pomorskie region
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2014, vol., nr 107, s. 155-162

Streszczenie

The purpose of this paper was to determine the production capacity of agricultural biogas in districts of Pomorskie NUTS 2 region. The data comes from the Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture. It refers to the number of farms in various municipalities that in 2011 met certain criteria. It was revealed that the most favourable conditions for the construction of agricultural biogas have been observed in the north-western and south-eastern parts of the region.